GO! wil meer uitdagende loopbanen voor leerkrachten
Foto: jobat.be
In het onderwijs wordt er volop nagedacht over andere manieren van werken. Dat moet resulteren in een meer uitdagende loopbaan, verschillende loopbaanopties en een aantrekkelijke werkomgeving voor instromende leerkrachten, vanop de schoolbanken of uit de privé.

Het beroep van leerkracht is toe aan een algemene herwaardering, met aandacht voor opleiding en extra carrièrekansen in de job. Dat vindt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van GO!, het gemeenschapsonderwijs.

“Het is belangrijk dat mensen niet van bij het begin tot het einde van hun loopbaan dezelfde job hoeven te doen. Er zijn veel taken in een school die verder gaan dan lesgeven: leerlingen begeleiden, beginnende leerkrachten ondersteunen enzovoort.”

Concrete maatregelen zijn er nog niet. Het debat rond de loopbaanontwikkeling van leerkrachten wordt momenteel wel volop gevoerd. “We willen de opdracht van leerkrachten flexibeler kunnen invullen. Zo vermijden we vlakke loopbanen”, aldus Raymonda Verdyck.

Bij die hervorming hoort ook een andere manier van evalueren, en als het van GO! afhangt ook van verlonen. “Een school heeft verschillende profielen van mensen nodig. In het ideale scenario bepalen de functies die iemand opneemt zijn of haar verloning. Ook de evaluatie hangt dan samen met de concrete opdracht die iemand uitvoert.”

Die piste kan een oplossing zijn voor de discussie die momenteel woedt over bijvoorbeeld de verloning van masters in het basisonderwijs en over het verschil in verloning tussen leerkrachten met een voldoende geacht en het vereiste diploma. “Wie dezelfde taak uitvoert, moet dezelfde verloning krijgen. Momenteel is dat een knelpunt”, zegt Raymonda Verdyck.

Om dat te verwezenlijken, moeten scholen een hr-beleid krijgen, wat nu erg afwezig is. Dat is historisch zo gegroeid, meent Raymonda Verdyck. “Waar we van af moeten, is het beeld van de leerkracht als ‘kleine zelfstandige’; hij of zij is geschoold om voor een klas te staan en voert die taak uit.”

Maar tijden veranderen, en scholen ook. “We kijken nu heel anders naar hoe een school moet functioneren”, legt Raymonda Verdyck uit. “De blik vertrekt meer vanuit een totaalgebeuren, vanuit een team van schoolpersoneel dat er samen moet voor zorgen dat leerlingen de eindmeet halen. Dat maakt de nood aan een uitgebouwd personeelsbeleid ook groter.”

>

>

>

>

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig