Iedereen die zijn publicaties in digitale vorm wil verkopen, kan vanaf nu terecht op de Vlaamse website BoekBoek.be. Initiatiefnemers zijn Steven Bogaerts, met zijn vader co-auteur van acht thrillers, en Arne Lauwers, ondernemer en spelontwikkelaar (van onder meer Pictureka). Het is volgens hen het eerste Vlaamse initiatief dat op die manier tewerk gaat.

‘Het is voor een auteur doorgaans zeer moeilijk om een uitgever te vinden. Uit statistieken blijkt dat uitgevers slechts twee manuscripten op de duizend die bij hen belanden, effectief uitgeven. Ook een boek in zelfbeheer uitgeven is voor velen geen oplossing wegens de hoge investering, gebrek aan distributiekanalen en stockageruimte. Met ons initiatief willen we meer kansen bieden aan het verspreiden van publicaties en creativiteit aanmoedigen', aldus Bogaerts en Lauwers.

Via BoekBoek.be kan men eender welke publicatie te koop aanbieden, gaande van een boek tot essay, tijdschrift of andere schrijfsels. De auteur bepaalt zelf de verkoopprijs. Men betaalt vooreerst een forfaitair bedrag dat voor publicaties tot maximum 100 bladzijden zonder afbeeldingen en grafieken 99,99 euro bedraagt. Tot maximum 300 bladzijden loopt dat op tot 149,99 euro. Voor de kostprijs van grotere publicaties dient men de initiatiefnemers te contacteren. Men moet ook 20 procent van de opbrengst van de verkoop afstaan.

Het e-boek dat via BoekBoek.be verspreid wordt, kan via elke moderne pc, tablet of smartphone gelezen worden. Momenteel biedt de site reeds een veertigtal boeken te koop aan. Een van de eerste auteurs die gebruikmaken van het nieuwe kanaal, is Mark Eyskens met zijn essay ‘Zwarte melk in de politiek'. Boeken digitaal verspreiden is overigens ook veel duurzamer.