Nergens in West-Europa meer jonge verkeersdoden dan in België
Foto: vum

Met dertien jonge verkeersdoden per jaar en per miljoen inwoners sterven naar verhouding nergens in West-Europa meer jonge mensen in het verkeer dan in België. Dat meldt mobiliteitsorganisatie Touring, die voor een betere opleiding pleit.

Touring kon de cijfers voor het jaar 2011 van de Europese Commissie over het aantal jonge verkeersdoden inkijken. België blijkt met 141 jonge verkeersslachtoffers (18-24 jaar) per jaar de derde laatste van alle Europese lidstaten. Dat is 16 procent van het totaal aantal verkeersslachtoffers in 2011 (875).

Zweden scoort het best, met 3 dodelijke slachtoffer per miljoen inwoners, gevolgd door Spanje, Malta en Nederland (telkens vijf slachtoffers).

Touring waarschuwt vooral voor jonge mannen achter het stuur. ‘Ze zijn slachtoffer van onervarenheid, immaturiteit en een bepaalde levensstijl. Daarmee zijn ze niet alleen voor zichzelf een gevaar, maar ook voor inzittenden en andere weggebruikers.'

Betere rijopleiding nodig

De mobiliteitsorganisatie pleit bij de gewesten die daarvoor bevoegd worden voor een betere rijopleiding, want ‘een vergelijkend onderzoek van de FIA toont aan dat ons land de minst professionele rijopleiding van heel Europa heeft'. Naast de klassieke rijopleiding moet volgens Touring ook aandacht zijn voor ‘rijopvoeding'.

‘De opleiding zou in verschillende stappen moeten gebeuren, met eerst minstens zes maanden of 5.000 kilometer opleiding en vervolgens een voorlopig rijbewijs met beperkingen inzake tijdstippen en passagiers en zero tolerance ten aanzien van alcohol en drugs.'

In de derde fase pleit Touring voor een training over het vermijden van risico's, het leren kennen van de eigen grenzen en het anticiperen op verkeerssituaties. Ook de sancties op roekeloos rijden moeten strenger.

Om de extra trainingsuren te financieren, vraagt Touring dat 50 miljoen van het geïnde boetebedrag naar de rijopleiding van jongeren zou gaan.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig