Ecolo: ‘Federale regering houdt ons voor de gek over fiscale paradijzen'
Olivier Deleuze Foto: BELGA

Aan het slot van het Ecolo-congres zaterdag in Luik, haalde co-voorzitter Olivier Deleuze scherp uit naar de federale regering. In het dossier van de offshore fiscale paradijzen gaapt een kloof tussen de woorden en de daden.

‘Op het vlak van de bancaire ethiek, houdt men ons voor de gek', zei de co-voorzitter van de Franstalige groenen. ‘Men ontdekt dat er een georganiseerde economie van belastingontduiking bestaat. Een van de twee bestuurders die België afvaardigde naar BNP Paribas is een van diegene die dit organiseerde voor ING.'

‘Indien je de cijfers van de krant Le Monde voor Frankrijk extrapoleert, komt dit neer op 9 miljard euro per jaar voor België. Want een belastingverlaging voor kmo's en het behoud van sociale verworvenheden betekent dit niet. Men houdt ons voor de gek door personen te benoemen die deze fraude hebben georganiseerd en gelijktijdig de broeksriem van de mensen aan te trekken', aldus Deleuze.

Gezien het aantal betrokken landen, is het voor Olivier Deleuze iets te makkelijk om te wijzen naar de slechte organisatie van het Belgisch fiscaal systeem om dit soort van gedrag te verklaren.

Thema van het congres was ecologie als vector voor de toekomst, ook voor de tewerkstelling. Het is niet het moment om zich vast te klampen aan oude economische modellen en te hopen op een terugkeer van de groei, aldus Waals minister van Ruimtelijke Orde Philippe Henry. De 350 aanwezigen hoorden een reeks getuigenissen van projecten naar een duurzame economie en hun impact op de tewerkstelling.