Hoe doorstaan management assistants de crisis?
Foto: jobat.be
Naar aanleiding van Management Assistant Day 2013, beter bekend als ‘Secretaressedag’, voerde OfficeTeam een onafhankelijk onderzoek uit naar de gevolgen van de economische crisis op de werkvloer voor administratieve assistenten.

De economische crisis heeft vele veranderingen op de werkvloer teweeggebracht, ook voor administratieve assistenten, zo blijkt. De meest voorkomende wijzigingen zijn een zwaardere werklast (31 procent) en meer stress (31 procent). Toch beweert bijna een derde (31 procent) dat de economische crisis geen invloed heeft gehad op hun werkomstandigheden.

De taken en vereiste competenties van administratieve professionals veranderen continu en ook de economische crisis heeft hierop een invloed gehad. Meer dan drie vierde (78 procent) van de administratieve assistenten is van mening dat hun dagdagelijkse taken veranderd zijn sinds de economische crisis.

Bijna de helft (49 procent) van de administratieve professionals zegt er steeds meer projecten en verantwoordelijkheden bij te krijgen, terwijl nog eens 38 procent stelt dat de projecten sneller moeten opgevolgd worden. Meer dan een vierde (27 procent) is daarnaast ook van mening dat ze zich steeds flexibeler dienen op te stellen en bijkomende departementen moeten ondersteunen.

Hoewel de werklast en stressniveaus voor velen hoger zijn geworden, is de mate van jobtevredenheid doorgaans groot. Op een schaal van 1 tot 10 (1 zijnde helemaal niet tevreden, 10 zeer tevreden, nvdr.) scoren de ondervraagde administratieve assistenten gemiddeld 7,2 op 10.

Meer dan de helft (55 procent) van de ondervraagde administratieve assistenten is nu even tevreden in zijn/haar job als sinds het uitbreken van de economische crisis. Ongeveer een derde (32 procent) daarentegen is momenteel minder tevreden dan voor de crisis.

>

>

>

>

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig