Elektriciteitsproducenten die elektriciteit winnen uit hernieuwbare energiebronnen en/of kwalitatieve WKK-installatie (warmte kracht koppeling-installaties) ontvangen daarvoor certificaten van "Garantie van oorsprong" (GvO’s). Het aantal toegekende certificaten is afhankelijk van het aantal kWh dat effectief geïnjecteerd is geweest op het distributienet.

Daarna kunnen de elektriciteitsproducenten deze certificaten verkopen aan de energieleveranciers of aan andere partijen om een deel van hun installaties te financieren.

De overheid heeft beslist dat een bepaald product het label "100% groene stroom" toegekend krijgt wanneer de energieleverancier het geheel van de verkochte kWh voor dit product dekt met "Garantie van oorsprong" (GvO’s).

Met andere woorden, wanneer een leverancier een product "100% groene stroom" aanbiedt, verbindt hij zich ertoe om voor dit product evenveel GvO’s aan te kopen als het aantal kWh dat hij heeft verkocht aan zijn klanten die voor dit product hebben gekozen.

Naast een "100% groene stroom" product kan dezelfde leverancier dus ook perfect een ander product aanbieden dat niet-groen is en waarvoor hij de verkochte kWh niet dekt met GvO’s.

Om de goede uitvoering van het engagement van de leveranciers te controleren hebben de regionale regulatoren een controlemechanisme ingevoerd die dit opvolgt voor elk product.

Voor het volledige overzicht van het elektriciteits- en aardgasaanbod alsook de promoties van de maand met details en voorwaarden kan u op de site van mijnenergie.be terecht. U kunt er zich ook registreren om elke maand op basis van uw eigen gegevens alle nieuwe prijzen van de energeleveranciers via e-mail te ontvangen