Aanhouding weduwe Hakim B. bevestigd
Sven Mary Foto: Photo News

De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) heeft dinsdagnamiddag de aanhouding bevestigd van Laïla D., de weduwe van Hakim B.. De 39-jarige Algerijn werd op 26 maart doodgeschoten op de A8 in Gellingen en werd verdacht van terrorisme. In de Anderlechtse woning van het koppel, dat enkel religieus gehuwd was, werden een hoop wapens en munitie aangetroffen. Daarop werd Laïla D. aangehouden voor wapenbezit. Haar advocaten hadden om haar vrijlating gevraagd maar gaan niet in cassatie tegen de beslissing van de KI.

Meesters Sven Mary en Melanie Bosmans hadden een aantal procedurele argumenten naar voor gebracht. ‘Zo stelden we ons vragen bij de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter, onder meer omdat in het aanhoudingsmandaat niet de voorwaardelijke wijs werd gebruikt, wat nochtans de gewoonte is. Daarnaast ontbraken er een aantal documenten over de huiszoeking.'

Volgens meester Mary heeft de kamer van inbeschuldigingstelling die fouten nu rechtgezet. ‘De ontbrekende documenten staken nu wel in het dossier en zowel de onderzoeksrechter als de voorzitster van de raadkamer zijn terechtgewezen.'

Meester Mary is daarom niet van plan in cassatie te gaan tegen de beslissing van de KI. ‘Al blijft de vraag waarom gezegd wordt dat mijn cliënte al die tijd in de gevangenis moest blijven zodat ze opnieuw kon verhoord worden, als nu blijkt dat ze de voorbije twee weken geen enkele keer verhoord is', aldus de strafpleiter.