Europees Parlement laat drie afhandelaars toe op grote luchthavens
Foto: EPA

Luchthavens waar jaarlijks meer dan 15 miljoen passagiers of 200.000 ton vracht passeren, moeten minstens drie grondafhandelaars toelaten. Dat is tenminste wat het Europees Parlement wil. Brussels Airport valt onder de regeling maar krijgt nog tot 2024 respijt om zich aan te passen.

Door de lange overgangsperiode die opgenomen is in de vandaag goedgekeurde teksten zou Brussels Airport pas tegen 2024 een concurrent voor Swissport en Aviapartner-WFS moeten toelaten, de huidige twee afhandelaars.

Het dossier had in het Parlement heel wat voeten in de aarde. Een eerste voorstel legde de lat op 5 miljoen passagiers en 100.000 ton vracht, maar werd door de linkerzijde afgewezen. Er waren niet genoeg sociale garanties in de tekst opgenomen, was de kritiek.

De nieuwe tekst is een aanvaardbaar compromis, verdedigt Saïd El Khadraoui (SP.A), die in de transportcommissie van het Parlement zetelt. In vergelijking met een paar maanden geleden spreekt hij van merkbare 'vooruitgang op sociaal vlak'.

Overnemen

Een afhandelaar die erin slaagt een nieuw contract binnen te halen, zal verplicht worden de werknemers over te nemen van de afhandelaar die het contract verloor. Die clausule verhindert ontslagen en de vervanging door goedkopere werknemers en zal gelden bij de bagageafhandeling, de platformafhandeling, de brandstof- en olielevering en de vracht- en postafhandeling tussen het luchthavengebouw en het vliegtuig.

Lidstaten krijgen de toestemming de vergunning voor deelname aan een aanbesteding in te trekken als het bedrijf in kwestie de loon- en arbeidsvoorwaarden niet respecteert. Tot slot zullen ook de onderaannemers zich aan de geldende cao's moeten houden. Nu bezondigen zij zich nog al te vaak aan sociale dumping.

Mark Demesmaeker keurde het bijgeschaafde voorstel eveneens goed. 'Het kan de kwaliteit en de efficiëntie van de dienstverlening ten goede komen', reageert de N-VA'er. Hij is tevreden met de sociale garanties. 'We mogen niet blind zijn voor het feit dat een volledige openstelling meer druk legt op afhandelaars.'

Capaciteit

De wetgeving, waarover nog onderhandeld moet worden met de EU-landen, maakt deel uit van het zogenaamde luchthavenpakket, waarmee de Europese Commissie de capaciteit van de Europese luchthavens wil vergroten en de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. Ze becijferde dat minstens 70 procent van alle vertragingen te maken zou hebben met problemen op de grond.

Behalve de regels rond grondafhandeling werkte de Commissie ook voorstellen uit rond de toekenning van landingsrechten (‘slots') en geluidsoverlast. Ook daarover moet met de lidstaten nog een akkoord gevonden worden. El Khadraoui hoopt dat de wetgeving in 2014 rond zal zijn.