Meer slachtoffers, minder veroordelingen

Mensenhandelaars ontspringen de dans

Er zijn steeds meer slachtoffers van mensenhandel in Europa. Maar het aantal mensenhandelaars dat achter de tralies belandt, is de voorbije jaren gedaald. Vooral in België. ‘We hebben meer rechters met kennis van zaken nodig.'

De slachtoffers van mensenhandel komen lang niet meer alleen in de prostitutie terecht.
De slachtoffers van mensenhandel komen lang niet meer alleen in de prostitutie terecht. Jimmy Kets

Slachtoffers van mensenhandel worden al lang niet meer alleen in de prostitutie te werk gesteld. Economische uitbuiting of gedwongen arbeid komt steeds vaker voor.

De meeste slachtoffers komen uit de ...