Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft België veroordeeld tot het betalen van 5.000 euro morele schadevergoeding aan een Afghaanse asielzoeker. Door de cassatieprocedure zat die vier maanden vast, terwijl zijn advocaat hem nochtans vrij had gekregen na vier dagen, schrijft De Morgen.

‘Deze veroordeling is een zware klap voor België', zegt de Brusselse mensenrechtenadvocaat Zouhaier Chihaoui. In het arrest spreekt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van een schending van het recht op vrijheid. ‘Heel concreet oordeelt Straatsburg dat ons land in de fout ging op artikel vijf, paragraaf vier. Dat zegt dat iedereen die van zijn vrijheid is beroofd, toegang moet hebben tot een rechter die binnen korte termijn uitspraak doet over de wettigheid ervan', verduidelijkt Chihaoui in de krant. ‘Mijn cliënt had dat recht niet. Omdat het Hof van Cassatie voor vreemdelingen een oneigenlijke opschortende cassatieprocedure toepast die maanden kan duren terwijl ze van hun vrijheid zijn beroofd.'

Alles draait om de nu 29-jarige Ahmad Firoz M., een Afghaan die het bevel kreeg het land te verlaten toen hij asiel aanvroeg. De man weigerde een uitwijzing naar Athene en werd begin 2010 opgepakt. Vier dagen later kreeg zijn advocaat hem vrij voor de raadkamer en even later ook voor de kamer van inbeschuldigingstelling. ‘Maar de Dienst Vreemdelingenzaken trok naar Cassatie. Daardoor bleef hij in detentie zolang het Hof van Cassatie geen uitspraak deed.' Chihaoui noemt de complexe schorsende cassatieprocedure ‘een schande voor onze rechtstaat'. ‘Ik hoop dat de wet wordt aangepast.'

Ahmad Firoz M. is intussen een erkend vluchteling.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in