Kort&bondig

Het is daar wel een heilige oorlog

Ruim een week geleden belde ik via skype met een oude studievriend van de universiteit van Damascus. Hij vecht momenteel bij een salafistische groepering in Syrië, coördineert de toestroom van buitenlandse strijders. Deze jihadi's komen overal vandaan: Tsjetsjenië, het Midden-Oosten en ook West-Europa. Naast hem, zei hij, zaten drie jongens uit de Kaukasus, voor wie hij een geleidebrief opstelde voor de Muhajerin-brigade, een gevechtsgroep die vrijwel uitsluitend uit buitenlanders bestaat. ‘De Syrische en de buitenlandse strijders zijn twee handen op één buik', sprak mijn vriend. ‘Ze slapen in onze woningen, eten aan onze tafel, trouwen met onze vrouwen.'

Maarten Zeegers
Maarten Zeegers Bob Bronshoff

Daar gaat de eerste bewering in sommige media dat de bevolking in het noorden van Syrië eigenlijk niets moet hebben van deze buitenlandse strijders. Een tweede bewering die geen hout snijdt, is de ...

Niet te missen