Groen: 'Kernwapens in Kleine Brogel zijn nutteloos, duur en gevaarlijk'
Foto: Marc Herremans
Politieke partij Groen ziet, nu de nieuwste lading Wikileaks-wires bevestigt dat er kernwapens liggen in de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel, zijn kans schoon om opnieuw aan de regering te vragen dat ze snel de logische volgende stap zet: de verwijdering van de kernwapens.

Dat laat Eva Brems weten: 'Groen vindt dat de regering nu snel werk moet maken van de verwijdering van deze tactische kernwapens. Dit gebeurt idealiter in NAVO-verband, maar als daar geen overeenstemming zou zijn, moet België dit bilateraal met de VS onderhandelen. Dat die kernwapens er zijn, wisten we ondertussen wel. Maar het echte geheim is dat die kernwapens vandaag totaal nutteloos zijn. Ze blijven echter wel gevaarlijk. Alle militaire experts zijn het er over eens dat deze tactische (korte afstand) kernwapens geen enkel militair nut meer hebben in de huidige Europese context. Deze nutteloze wapens blijven echter wel een reëel veiligheidsrisico voor ons land als het op terroristische aanslagen aankomt. Over de beveiliging van de site van Kleine Brogel heeft na talrijke incidenten niemand nog illusies.'

Bovendien is het Amerikaanse Ministerie van Defensie volgens Groen van plan om zowel de B61 kernwapens als hun dragers te moderniseren. Dat betekent dat de Belgische F-16’s zouden moeten aangepast worden aan de gemoderniseerde kernwapens, waarvan er naar schatting een 200-tal in Europa gestationeerd zijn. Die geplande kost loopt inmiddels enorm op: van 4 miljard dollar in 2011 tot 10 miljard in juli 2012, zo blijkt uit ramingen van het Pentagon. 'Dit geeft al een indicatie van de enorme kosten verbonden aan het behoud van de kernwapens. Kosten die beter besteed worden aan de betaalbaarheid van onderwijs of goede gezondheidszorg,' aldus Brems.

'De geheimdoenerij en de welles-nietes spelletjes over de aanwezigheid van de kernwapens verdringen het broodnodige debat over de noodzaak om ze te verwijderen. De Belgische bevolking, die in de jaren tachtig massaal op straat kwam om te protesteren tegen de plaatsing van kernwapens, zal blij zijn om ze opnieuw te zien vertrekken. Maar ook de Amerikanen sturen al enige tijd aan op het verwijderen van de Europese kernwapens. De regering van CD&V, Open VLD en sp.a moet dit punt de aandacht schenken die het verdient, en de terugtrekking vlot organiseren,' besluit Brems.