thatcher als feministisch boegbeeld?

Het prototype van het manwijf

Margaret Thatcher werd bij haar dood geprezen om haar pionierswerk voor de vrouwenzaak. Volgens een peiling van The Guardian ziet twee derde van de Britten haar als feministisch boegbeeld. ‘Nonsens', reageert Monika Triest, die destijds voorzitster van het Vrouwen Overleg Komitee was. ‘Zij ging in tegen het ideaal waarvoor de feministische beweging vocht: de bevrijding van mensen. Ik zie haar vooral als iemand die haar macht misbruikte om de vakbonden te fnuiken en de linkse beweging te kortwieken.'

‘Ze was een reactionair die over lijken ging. Ze bevestigde het stereotiepe beeld dat een vrouw in een machtspositie erger is dan mannen.' Voor Triest was de IJzeren Dame ‘het prototype van een manwijf ...