Burger mag mee wetten afschaffen

Vóór eind april opent de parlementaire commissie Wetsevaluatie een website waarop burgers mogen signaleren welke wetten afgeschaft mogen of moeten worden.

shutterstock

‘Eén koe, of 12 geiten of schapen, en 24 kippen, met stro en voeder voor een maand'. Dat is wat een deurwaarder je bij een inbeslagname nooit mag afnemen, zo zegt nog altijd het artikel 1408 ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen