Arbeidsongeschikte werknemers moeten voortaan niet langer wachten op toestemming van de raadgevende arts om weer gedeeltelijk aan de slag te gaan. Het fiat van de arts blijft nodig, maar hoeft niet langer vooraf. Aangezien het drie à vier weken duurt om een afspraak te maken, gaat het om een belangrijke versoepeling, argumenteert bevoegd staatssecretaris Philippe Courard (PS).

Het KB met de nieuwe regeling verscheen dinsdag in het Staatsblad. Daarmee is het voortaan voldoende voor arbeidsongeschikte werknemers om aan de vooravond van hun werkhervatting bij de arts te signaleren dat ze opnieuw gedeeltelijk aan de slag gaan.

Courard vindt die versnelling belangrijk, aangezien de kans om nog ooit aan de slag te gaan verkleint naarmate men langer arbeidsongeschikt is. Bovendien is een gedeeltelijke werkhervatting een krachtige motor voor volledig herstel van de beroepsactiviteit, argumenteert hij.

België telde in 2011 zo'n 270.000 invaliden (langer dan een jaar arbeidsongeschikt). Het aantal arbeidsongeschikten die minder dan een jaar thuis zaten, liep tussen 2004 en 2010 dan weer op van 345.000 tot zo'n 400.000, geeft de staatssecretaris nog mee.