Gouverneur schorst Antwerps besluit over vreemdelingentaks
pn

Gouverneur Cathy Berx schorst het besluit van de Antwerpse gemeenteraad over de retributie voor inschrijving van nieuwkomers van vreemde origine. Het reglement is onder meer in strijd met de grondwet en het Europees recht, klinkt het.

De Antwerpse afdelingen van SP.A en Groen hadden bij de gouverneur een klacht ingediend tegen het retributiereglement dat de Antwerpse gemeenteraad in februari goedkeurde. De gouverneur oordeelt nu dat er ‘gegronde redenen' zijn om het besluit te schorsen.

‘Zoals het nu is uitgewerkt, is het retributiereglement onder meer in strijd met de grondwet en het Europees recht', argumenteert de provincie in een persbericht. De tekst is volgens de gouverneur strijdig met het legaliteits- en gelijkheidsbeginsel van de grondwet.

Zo zou iedereen die kan aanvoeren dat de dossierkosten door een andere overheid of dienst worden gedragen van een vrijstelling kunnen genieten. Maar dat staat niet in het reglement. ‘De lijst van vrijstellingen is onvolledig.'

Volgens een wet uit 1968 mogen de retributies bovendien niet hoger zijn dan de retributies die aan Belgische onderdanen worden gevraagd voor een identiteitskaart.

Met het huidige reglement zal de stad Antwerpen ‘met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid' geconfronteerd worden met talloze kostelijke vorderingen, stelt de gouverneur. Bovendien loopt België het risico dat het voor het Hof van Justitie wordt gedaagd voor schending van het EU-recht.

Oppositie tevreden met schorsing

De SP.A Antwerpen is opgelucht met de beslissing van de gouverneur. Volgens de partij volgt de gouverneur met haar oordeel 'over de gehele lijn onze klacht en de bedenkingen van talloze juridische experts'.

Meyrem Almaci (Groen) reageert ook 'zeer tevreden' op de schorsing. Ze hoopt dat de retributie ook vernietigd zal worden, zoals de partij gevraagd had.

'Ik kan me niet voorstellen dat deze uitspraak voor schepen Homans echt als een verrassing komt', zegt Yasmine Kherbache (SP.A). 'Zowel de juridische dienst van de stad als verschillende externe experts gaven tot in den treure aan dat dit besluit onwettelijk is.'

De Groen-politica heeft ook geen oren naar het argument van schepen Liesbeth Homans over de hoge kosten die het inschrijven van nieuwkomers jaarlijks met zich meebrengt. De kost ligt volgens de N-VA-schepen op 330 euro per dossier, maar een gezin met drie kinderen dient 1.250 euro te betalen, stelt ze ze.

Eerder hadden Europa en de Liga voor de Mensenrechten ook al aangekondigd de maatregel onder de loep te nemen. PVDA+ trok naar de Raad van State tegen de vreemdelingentaks. Maar de auditeur adviseerde om de klacht af te wijzen.