Baas UZ Leuven neemt ontslag
Foto: photo news
Johan Kips (55), afgevaardigd bestuurder van het Universitair Ziekenhuis van de KU Leuven, bevestigt dat hij ontslag heeft genomen. Een verschil in visie over het beleid met de Raad van Bestuur zou daaraan ten grondslag liggen.

Johan Kips bekleedde die functie sinds 2008. 

Dokter Wim Tambeur neemt voorlopig het voorzitterschap van het directiecomité over. Dr. Tambeur is momenteel operationeel directeur van het UZ Leuven en voorzitter van het directiecomité van de psychiatrische instellingen van de KU Leuven (Leuven, Kortenberg, Lubbeek).

Johan Kips blijft als hoogleraar verbonden aan het departement maatschappelijke gezondheidszorg van de KU Leuven. Hij maakt nu gebruik van de herbronningsperiode waarop hij recht heeft na een mandaat als dat in het UZ.

Professor Kips is longspecialist. Hij was lange tijd verbonden aan de UGent.

In 2001-2005 was hij ook raadgever van Frank Vandenbroucke (SP.A) en nadien van Rudy Demotte (PS) toen die federaal minister van Sociale Zaken waren.