Een verhoging van het studiegeld is in deze tijden niet aan de orde voor Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A). ‘Iedereen wil meer geld geven aan onderwijs', zegt Smet. ‘Maar we moeten nu eenmaal rekening houden met de beperkte middelen waarover de overheid beschikt in economisch moeilijke tijden.'

In een document dat hij overhandigde aan een delegatie studenten, antwoordt de minister zo op de frustraties van de studenten die in verschillende steden hebben betoogd.

Fier

Volgens de minister maakt de overheid goed gebruik van die beperkte middelen. ‘We mogen terecht fier zijn op ons hoger onderwijs dat een uitstekende kwaliteit koppelt aan een open toegang', luidt het. ‘Deze Vlaamse regering heeft veel inspanningen gedaan om dit te behouden en zelfs te versterken.'

Zo zijn volgens de minister de universiteiten dit jaar gestart met de aanwerving van 1.000 extra proffen of een verhoging van 38 procent, om de onderwijskwaliteit te kunnen garanderen. Er is ook 8 miljoen euro extra uitgetrokken voor onderzoek aan de hogescholen.

De minister wil niet meer inzetten op grote aula's, waar de studenten wel om vragen. ‘Surf naar Google en tik eens MITx of Harvardx in. Dat is volgens mij de toekomst en daarvoor heb je geen peperdure aula's nodig die je binnen 10 jaar weer moet beginnen renoveren.'