Sinds de invoering van het moratorium op te complexe beleggingsproducten, in augustus 2011, zijn er 556 nieuwe producten op de Belgische markt gelanceerd. Dat verklaarde Jean-Paul Servais, hoofd van de financiële toezichthouder FSMA, donderdag in de commissie Financiën in de Senaat.

Deze 556 producten hebben de test van de toezichthouder doorstaan en zijn dus een pak minder complex, of ze vallen onder de uitzonderingsmaatregel voor private banking. Een veelvoud aan beleggingsproducten werd door de FSMA tegengehouden of moest worden aangepast, wegens te ingewikkeld voor de consument.

Servais en gouverneur Luc Coene van de Nationale Bank kwamen donderdag in de Senaat uitleg geven over de nieuwe architectuur van financieel toezicht, die volgende week precies twee jaar bestaat. De rol van de Nationale Bank spitst zich in de nieuwe structuur vooral toe op de macro-economische aspecten en systemische risico's, terwijl de FSMA alles controleert wat de financiële consument aanbelangt.

Moratorium op complexe financiële producten

Eén van de opvallendste maatregelen van de FSMA was het instellen van een moratorium op te complexe financiële producten. Servais wijst erop dat het hier toch om een belangrijke markt gaat: goed voor 85 miljard euro of een derde van de klassieke spaarboekjes.

Sinds de invoering van het moratorium midden 2011 hebben er 556 producten de test doorstaan. Het overgrote deel zijn tak23-producten (114), gestructureerde notes (186), naast 143 producten die buiten het moratorium vallen.

België vervult voortrekkersrol

‘De complexiteit is fel verminderd', beklemtoonde Servais. In het verleden werden soms twaalf criteria gehanteerd om een rendement te bepalen, nu is dat teruggebracht tot drie. De FSMA-voorzitter beklemtoonde ook dat ons land in deze materie duidelijk een voortrekkersrol vervult.

Dat is ook het geval met de Europese beleggersrichtlijn MIFID, waarbij België het eerste land is dat hierover inspecties voert op het terrein. De FSMA onderwierp al 29 banken en beleggingsmakelaars aan een inspectie. ‘Hierbij gaat het niet zozeer om de hoofdzetel, maar om de kantoren overal ten lande', aldus de FSMA-voorzitter.

Voor grote banken kunnen tot 60 plaatsbezoeken worden uitgevoerd. Het resultaat: in 23 gevallen werd een bevel gegeven om de verkoop van een product stop te zetten. Sommige instellingen zijn meer dan één keer vertegenwoordigd in dit cijfer, maar Servais wilde hierover geen details kwijt.