Vlaamse regering streeft naar grote scholengroepen
Foto: Luc Schoonjans

De Vlaamse regering heeft een akkoord over een ingrijpende hervorming van het scholenlandschap. De regering mikt op grote scholengroepen met gemiddeld 6.000 leerlingen. Daarnaast wordt gestreefd naar leerkrachten die niet langer benoemd worden bij één school en naar professionelere directies.

Financiële en andere prikkels moeten de scholen daartoe verleiden, kondigde onderwijsminister Pascal Smet (SP.A) vanmorgen aan in het Vlaams Parlement.

Het onderwijslandschap omgooien doe je niet op één-twee-drie, onderstreepte Smet. Pas vanaf september 2017 zullen de scholengroepen met een eigen rechtspersoonlijkheid dus het levenslicht zien. De regering mikt op gemiddeld 6.000 leerlingen, met een ondergrens van 2.000.

Hoe de groepen er precies zullen uitzien, kan stevig uiteenlopen. Smet zelf ziet voordelen bij groepen die zowel basis- als secundaire scholen omvatten, maar groepen per niveau kunnen ook. De scholengroepen kunnen ook regionaal blijven, of ‘Vlaanderenbreed' gaan.

Vrijwillig

Het blijft wel een vrijwillige oefening. Financiële en andere prikkels moeten scholen over de streep trekken om de krachten te bundelen. Smet verwees naar schaalvoordelen en de professionele uitbouw van directies, maar denkt ook aan meer individuele stimuli. Zo zou een directiefunctie op groepsniveau bijvoorbeeld wat extra loon kunnen opleveren.

Voor leerkrachten blijft de vaste benoeming op groepsniveau het doel. Ze zullen uiteraard één school als vaste standplaats aangewezen krijgen, maar indien nodig zouden ze in de toekomst vlotter naar andere scholen in dezelfde groep kunnen verhuizen.

Ook over de zij-instromers en het ruimere loopbaanpact bereikte de Vlaamse regering trouwens een akkoord, al gaat het voorlopig slechts om een eerste, nog aanpasbare discussienota. Zonder al in detail te treden, liet Smet verstaan dat zij-instromers voortaan de nodige anciënniteit zullen kunnen meenemen, maar vooraf wel een soort assessment moeten doorlopen.

Decreet

In de komende maanden zal de regeringsbeslissing in een decreet gegoten worden, om dat nog deze legislatuur gestemd te krijgen. Daarbij volgt nog overleg met koepels en bonden.