De gemeenteraad van Lubbeek heeft beslist dat ambtenaren die dat wensen, mits toestemming van het schepencollege, na hun 65ste mogen doorwerken. Na de stad Genk is Lubbeek de eerste gemeente in Vlaanderen die dat mogelijk maakt. Op federaal en Vlaams niveau bestaat er al een regeling dat ambtenaren mits toelating van hun baas na 65 jaar kunnen verder werken, maar voor gemeentelijke ambtenaren bestaat zo'n regeling nog niet.

Schepen Tania Roskams (N-VA), bevoegd voor personeel, stelde dat door deze regeling ‘gemotiveerde mensen met veel ervaring kunnen zorgen voor continuïteit van de dienstverlening en begeleiding van nieuwe jonge medewerkers'.

Burgemeester en kamerlid Theo Francken (N-VA) beklemtoonde ‘dat langer werken niet langer een taboe mag zijn'. ‘Wie na zijn 65ste op de arbeidsmarkt actief wil zijn, moet die kans krijgen en eerder worden beloond dan bestraft. Ik betreur dat de vakbonden hiermee niet instemmen', aldus Francken.