De erkenning van zowat zestig socio-culturele organisaties loopt vertraging op. Daardoor kunnen de verenigingen voorlopig geen fiscale attesten uitschrijven. Onder andere Çavaria, Amnesty International en de Liga voor Mensenrechten zijn getroffen. Dat schrijft De Morgen.

Heel wat organisaties voor het goede doel beschikken over de toelating om een fiscaal attest af te leveren voor elke gift van minstens 40 euro. Donateurs die meer dan 40 euro schenken, kunnen het attest bij hun belastingaangifte voegen. Het bedrag van de gift wordt dan afgetrokken van het belastbaar inkomen.

Doordat de erkenning van een zestigtal organisaties vertraging oploopt, kunnen zij voorlopig geen fiscale attesten uitschrijven. Er zit nochtans haast achter, want de uiterste datum voor het indienen van de papieren aangifte valt al eind juni. ‘Ik ben bang dat dit niet meer op tijd in orde komt', zegt Kamerlid Meyrem Almaci (Groen), die de kwestie aankaartte bij minister van Financiën Koen Geens. Dat zou betekenen dat tienduizenden schenkers de komende maanden geen attest in de bus krijgen, in tegenstelling tot wat hen werd beloofd.

Vertrouwen

‘Het zou heel erg zijn mochten de mensen hierdoor hun vertrouwen in ons verliezen', zegt Karen Moeskops, directeur van Amnesty International Vlaanderen, dat binnenkort een attest moet afleveren aan 16.000 donateurs. ‘De vertraging is nochtans niet onze schuld. We hebben onze erkenning voor 2012 op tijd ingediend, in maart 2011. Maar door de politieke crisis werd de erkenning op de lange baan geschoven.'

Volgens staatssecretaris Hendrik Bogaert (CD&V), die antwoordde op de vraag van Almaci, kunnen schenkers die hun attest voor het jaar 2012 niet op tijd ontvangen achteraf wel een herziening aanvragen van hun belastingaangifte.