Artsensyndicaten verdedigen model meester-leerling

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) is tevreden dat de Vlaamse universiteiten ‘de verkeerde toer zijn opgegaan' en het ‘Maastrichtse model' niet volgen voor hun specialistenopleidingen (DS 27 maart) . Dat verklaarde voorzitter Marc Moens gisteren.

De Vlaamse geneeskundefaculteiten, uitgezonderd die van de VUB, krijgen van de visitatiecommissie het verwijt nog vast te zitten aan het oude model meester-leerling.

‘Het nieuwe systeem van de ManaMa ...