Hoeilaart

Zes woonprojecten in zes jaar

Het gemeentebestuur van Hoeilaart heeft een plan klaar om tegen 2020 een pak extra sociale woningen te bouwen.

Door het decreet Grond- en pandenbeleid, dat het Vlaams Parlement goedkeurde in 2009, moet elke gemeente in Vlaanderen een bepaald aantal sociale woongelegenheden realiseren in de periode 2009-2020.