Het Gentse hof van assisen heeft Kim De Gelder veroordeeld tot levenslange opsluiting voor vier moorden en 25 moordpogingen. De jury en het hof hadden ongeveer een uur nodig om tot de uitspraak over de strafmaat te komen. De jury achtte De Gelder toerekeningsvatbaar.

Het openbaar ministerie had levenslang gevorderd, en de verdediging had zich daarbij neergelegd. De jury en de drie beroepsrechters oordeelden dat de vier moorden en 25 moordpogingen inderdaad met de maximumstraf bestraft moeten worden. 

Eerder op de dag had de assisenjury geantwoord op 109 vragen over schuld en toerekeningsvatbaarheid. Het proces nam vier weken in beslag, de beraadslaging over de vragen en de motivering heef ruim zes uur geduurd, die over de strafmaat een uur.

109 keer positief

De juryleden, de acht mannen en vier vrouwen, achten Kim De Gelder schuldig aan de moord op de 72-jarige Elza Van Raemdonck in Vrasene, op 16 januari 2009. Ook voor de moorden op 23 januari 2009 op de twee baby's Corneel en Leon en de 54-jarige kinderverzorgster Marita Blindeman uit kinderdagverblijf Fabeltjesland in Sint-Gillis-Dendermonde, werd De Gelder schuldig verklaard.

De Gelder werd ook schuldig bevonden aan 25 moordpogingen, waaronder die op de familie Van der Westerlaken, buren van de vermoorde Elza Van Raemdonck die niet thuis waren op het moment dat De Gelder aanbelde, twee dagen voor hij zijn eerste moord zou plegen.

Op alle schuldvragen antwoordde de jury positief. De veroordeelde was op het moment van de feiten toerekeningsvatbaar en is dat volgens de jury nog steeds. Hij zal een celstraf moeten uitzitten, de pleidooien over de strafmaat worden later vrijdag gehouden.

De Gelder zelf bleef onbewogen bij het aanhoren van de uitspraak van de jury. In de assisenzaal werd opgelucht gereageerd door de slachtoffers en nabestaanden.

Straf

Uiteindelijk kreeg De Gelder de zwaarste straf, zoals gevorderd door de procureur-generaal Yves Van Den Berge. 'Het zal u niet verbazen dat ik de strengste straf vorder', zei Van Den Berge eerder op de avond. 'Moord is het zwaarste misdrijf in ons strafrecht, moordpoging het tweede zwaarste. U als jury kan kiezen tussen een celstraf van minimaal drie en maximaal levenslang.'

'Kim De Gelder had geen enkele reden om de feiten te plegen die hij gepleegd heeft. Er is geen enkel excuus. De maatschappij heeft hem voldoende kansen gegeven. De veroordeelde gaf niets terug', ging de procureur-generaal verder.

'Ik vraag u dan ook: aanvaard de boetedoening, aanvaard de straf. Omdat er een torenhoge kans is op verval en ik geen enkele verzachtende omstandigheid gevonden heb, vorder ik de levenslange opsluiting, de strengste straf.'

Haentjens: 'De Gelder mag nooit meer in maatschappij komen'

Ook De Gelders advocaat Jaak Haentjens mocht nog reageren op de strafvordering: 'U hebt geoordeeld, dames en heren. Ik heb gisteren gezegd dat ik mij daarnaar zou schikken. En ik doe dat ook, ik schik mij. Ik ben er dan ook van overtuigd dat u in eer en geweten hebt geoordeeld.'

'Ik blijf bij mijn oordeel: van mij mag Kim De Gelder nooit meer in de maatschappij komen', was Haentjens duidelijk. 'Ik wil mijn geloofwaardigheid als advocaat hier ook niet op het spel zetten. Maar ik blijf met een probleem zitten. Had u ook zo geoordeeld als de wetgeving niet zo zwart-wit was?'

De Gelder: 'Ik heb spijt'

'Als het nu echt de laatste keer is dat ik nog mag spreken met al deze mensen erbij, wil ik mijn excuses nog aanbieden voor al het leed dat ik veroorzaakt heb aan de slachtoffers en in de maatschappij', zei Kim De Gelder toen hij voor het laatst het woord kreeg, vóór het bepalen van de strafmaat.

'Verder heb ik er nog aan toe te voegen: aan alle slachtoffers in de zaal hier en ook al geloven jullie mij niet: ik heb wel degelijk spijt', aldus De Gelder. 'Maar het zijn vooral mijn excuses die ik wil aanbieden omdat het de laatste keer is dat ik met jullie kan spreken.'

Ballonnen

Vrijdag in de namiddag werden vier trossen met witte ballonnen opgelaten, als eerbetoon aan de vier dodelijke slachtoffers van Kim De Gelder. Het gaat om een initiatief van de ouders van de kinderen van het kinderdagverblijf Fabeltjesland.