Eerste spitsstrook zorgt voor 25 procent minder file
Foto: WP
In vergelijking met het jaar voordien is het verkeer in 2012 lichtjes afgenomen, met 0,1 procent. Terwijl het vrachtverkeer vorig jaar afnam met 1,4 procent, bleef het personenverkeer status quo. De eerste spitsstrook in Vlaanderen is er evenwel in geslaagd de file op de Antwerpse buitenring met 25 procent te verminderen. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van het derde Verkeersindicatorenrapport dat woensdag werd voorgesteld.

De globale toename van het verkeer op werkdagen met 1,8 procent in 2011 werd een halt toegeroepen: vorig jaar zijn de verkeersvolumes op werkdagen (exclusief schoolvakanties) licht gedaald met 0,1 procent. Dat is vooral te danken aan het vrachtverkeer dat op werkdagen verminderde met 1,4 procent, een gevolg van de economische crisis. Het personenverkeer bleef status quo.

Wat opvalt in het rapport zijn de bijzondere spitsen op maandag en vrijdag. Terwijl de maandagochtendspits en vrijdagavondspits tot de zwaarste behoren, behoren de respectievelijke avond en ochtendspits van die dagen net tot de lichtste.

Spitsstroken werken

Het rapport bevestigt bovendien dat de eerste spitsstrook in Vlaanderen, op de E34-E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst, zijn doel niet voorbijschiet. Door de extra wegcapaciteit daalt de verzadigingsgraad met 48 minuten tot een uur en verdwijnt het wegvak Wommelgem tot Parking Ranst uit de top 40 van de meest verzadigde wegvakken in Vlaanderen.

'De spitsstrook heeft overduidelijk een positief effect op de verkeersafwikkeling en de doelstelling om de file op de Antwerpse buitenring met 25 procent te verminderen wordt behaald. Dit resultaat sterkt mijn overtuiging dat de geplande spitsstroken op de E19 en E40-E314 op termijn het fileleed voor de gebruikers zal verminderen', aldus Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V).

Filezwaarte neemt toe in Brussel

De Antwerpse Ring spant nog altijd de kroon in de lijsten met drukste wegvakken. Op de Brusselse ring liggen de meest verzadigde wegvakken tussen Zellik en UZ-Jette in beide rijrichtingen. De regio Brussel kende vorig jaar wel een toename van filezwaarte terwijl regio Antwerpen een afname zag.

De toename van de filezwaarte in regio Brussel is voor een deel te wijten aan de vele wegenwerken, maar er is ook een significante toename van het aantal hinderongevallen. De meeste ongevallen gebeurden in oktober, de maand die mag kronen tot filemaand bij uitstek, want verantwoordelijk voor vijf van de twintig ongevallen met meeste hinder.