De omstreden heffing op Cypriotische spaartegoeden is volledig van tafel. De partijen in de eilandstaat zijn het eens geworden over de oprichting van een solidariteitsfonds. De Europese ministers van Financiën hebben een teleconferentie gehouden over de situatie op Cyprus. De eurogroep staat in eerste instantie niet weigerachtig tegenover de Cypriotische voorstellen.

De Cypriotische regering heeft het voorstel voor de oprichting van het solidariteitsfonds donderdagavond bij het parlement ingediend. Dat fonds moet 4,8 miljard van de benodigde 5,8 miljard euro bijeen brengen. In dat fonds kunnen de orthodoxe kerk, pensioenfonden en staatsinstellingen kapitaal bijeenbrengen dat als onderpand voor een noodlening kan dienen.

De centrale bank zal in het fonds de goudreserves inbrengen. Meer details ontbreken nog, maar vaak wordt ook een recent ontdekt gasveld genoemd dat eveneens als onderpand zou ingebracht kunnen worden. Daar hebben vooral de Russen wel oren naar.

De politieke partijen buigen zich nu momenteel over de details van het nieuwe plan. Ook de EU, de Europese Centrale Bank en het IMF buigen zich over de zaak.

Door het investeringsfonds is het idee van de heffing op de spaarboekjes ook volledig van de baan. Die eenmalige belasting moest 5,8 miljard euro opbrengen, en was door de EU als voorwaarde gesteld voor het verschaffen van financiële steun aan het land. Dit plan werd in het Cypriotische parlement echter verworpen.

Hervorming bankensector

De volksvertegenwoordiging heeft ook een voorstel gekregen voor hervorming van de bankensector. Volgens president Panicos Demetriades van de centrale bank worden in dat voorstel spaartegoeden tot 100.000 euro gegarandeerd en wordt bovendien het risico dat een bank bezwijkt, bevroren.

De grootste bank van het eiland, de Popular Bank, blijft immers kopzorgen baren. Het gonsde de hele dag van de geruchten dat een sluiting van deze bank nakend is. Een gerucht dat Nicosia probeert kost wat kost in de kiem te smoren. De Popular Bank is het meest bedreigde bankconcern door haar blootstelling aan Griekse schulden.

Panicos Demetriades, de voorzitter van de centrale bank, waarschuwde er eerder voor dat bij een afwijzing van het hervormingsvoorstel, de bank weldegelijk ten dode is opgeschreven. 

Bij groen licht moet Cyprus op zoek naar 'nog maar' 3,5 miljard euro

Ondertussen werd ook bevestigd dat de Popular Bank geld afhalen aan de automaten beperkt tot 260 euro per dag.

Averof Neofytou, de nummer 2 in de Disy-regeringspartij, liet verstaan dat als het voorstel om de banken te hervormen wordt aangenomen, Cyprus op zoek moet naar 'nog maar' 3,5 miljard euro, in plaats van de eerste beoogde 5,8 miljard. Volgens Neofytou is de kans op redding voor de Popular Bank met het nieuwe voorstel, zeer groot.

Eurogroep houdt teleconferentie

De ministers van Financiën van de 17 eurolanden spraken donderdagavond telefonisch over de situatie op Cyprus. De eurogroep staat in eerste instantie niet weigerachtig tegenover de Cypriotische voorstellen.

In die teleconferentie werd volgens bronnen onder meer gesproken over het opsplitsen van Popular Bank en de Bank of Cyprus in een ‘good bank’ en een ‘bad bank’.

In de gezonde tak zouden alle tegoeden tot 100.000 euro veilig zijn, terwijl de slechte onderdelen bevroren zouden worden totdat ze verkocht kunnen worden. Staatsomroep CYBC meldde dat de overheid met nog eens zeven wetsvoorstellen over de bankensector zal komen.

De Nederlandse minister van Financiën en tevens eurogroepvoorzitter, Jeroen Dijsselbloem, verdedigde donderdagochtend in het Europees Parlement het reddingsplan.

Dijsselbloem sprak tegen dat het is mislukt en zei toen al dat de eurogroep alternatieven zal toestaan, maar die moeten dan wel financieel solide zijn, een duurzame toekomst garanderen en politiek haalbaar zijn.

Rusland

De regering op Cyprus hoopt nog steeds op hulp van Rusland. Veel Russen hebben (zwart) geld op het eiland gestald. Rusland is vrijwel zeker niet bereid een lening te verstrekken, maar zou eventueel wel willen investeren in de energiesector. De Cypriotische minister van Financiën Michael Sarris probeert in Moskou nog steeds financiële hulp los te weken.

De Russen lonken immers naar een recent ontdekt gasveld op Cyprus. Als dat gasveld wordt ingebracht als onderpand bij het investeringsfonds waarvan nu sprake, kan  Rusland een gooi doen om haar invloed op het eiland te vergroten.

Bij de vorige presidentsverkiezingen pleitte een van de Cypriotische kandidaten al voor een toekomstige commerciële exploitatie van de gasvoorraden.

De Russische premier waarschuwde eerder vandaag dat hij het aandeel euro's in 's lands valutareserve wil herbekijken. 'Wij houden van voorspelbaarheid, en de crisis in Cyprus was niet alleen onvoorspelbaar, maar ook onbetrouwbaar', liet Medvedev optekenen in een interview met Interfax. 42 procent van de financiële reserves van Rusland zou in euro zijn.

Drooglegging

De tijd begint echter te dringen voor de Cyprioten. De Europese Centrale Bank (ECB) maakte de Cypriotische regering en volksvertegenwoordiging donderdag duidelijk dat er maandag een oplossing op tafel moet liggen. Anders zal de ECB de verstrekking van noodkredieten aan de banken op het eiland staken. Die leunen zwaar op dat geld.

Voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso drukte donderdag alvast zijn hoop uit voor het vinden van een oplossing voor de financiële crisis in Cyprus. Hij stelde bezorgd te zijn 'vanwege de gevolgen voor de burgers', maar 'we hebben in het verleden grote problemen opgelost.'