Crevits raamt de kosten voor verbreding Brusselse ring op 350 miljoen euro
Foto: VUM/PB

Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits raamt de kosten voor de geplande werken ter optimalisering en verbreding van de grote Brusselse ring op 350 miljoen euro. De loutere bouwkost voor de werken aan de RO zone Zaventem worden geraamd op 150 miljoen euro en voor de RO zone Noord op 170 miljoen euro.

Dat blijkt uit het antwoord van Crevits op een schriftelijke vraag van Eric Van Rompuy (CD&V). Van Rompuy is blij dat er eindelijk duidelijkheid komt over die verbreding van de Brusselse ring.

‘In het strategische milieueffectenrapport (MER) en de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) werden voor verschillende scenario's de milieueffecten en de sociaal-economische effecten onderzocht. Het resultaten van beide studies zal na validatie van de strategische MER door de dienst MER worden voorgelegd aan de Vlaamse regering', aldus minister Crevits.

In de huidige timing voor de werken is de start van de werken voor zone Zaventem voorzien vanaf 2016 en de realisatie van de zone Noord in 2017-2018. De uitvoering van de werken in deze laatste zone dient evenwel te worden afgestemd op de realisatie van de zone Zaventem.

De onteigeningen voor de zone Zaventem zullen plaatsvinden in 2014-2015. Voor de onteigeningen in de zone Noord is er nog geen timing bekend.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig