Operationeel verlies NMBS bedraagt 1 euro per kilometer
Foto: Marc Herremans - Corelio

Per kilometer die een trein van de NMBS aflegt, bedraagt het operationele verlies van de spoorwegmaatschappij gemiddeld 1 euro. Dat blijkt uit cijfers van de NMBS. De spoorwegmaatschappij wil dat verlies in de eerste plaats wegwerken door interne besparingen, maar ook door haar externe kosten, met name haar energiefactuur en haar infrastructuurkosten, onder controle te brengen.

Per kilometer die een trein van de NMBS aflegt, bedraagt de kost bij benadering 20 euro. Van die 20 euro aan kosten is er 58 procent ‘endogeen', zeg maar kosten die onder controle vallen van de NMBS zelf zoals materiaal- en personeelskosten.

De rest, dus 42 procent, zijn ‘exogene' kosten, kosten die grotendeels buiten de controle van de NMBS vallen. Het gaat dan om de energiekosten en de bijdrage die de NMBS moet betalen voor het gebruik van de infrastructuur. Vooral die laatste kost weegt met 7 euro op 20 euro behoorlijk door.

Probleem voor NMBS

Van de gemiddelde kost van 20 euro per treinkilometer, wordt er slechts 40 procent (8 euro op 20) afgedekt door inkomsten uit de biljettenverkoop. Bovendien dekt de overheidsdotatie niet de volledige resterende 60 procent (of 12 euro) af. Er blijft meer bepaald per kilometer 1 euro over die niet gedekt wordt. Dat betekent dat het operationele verlies van de NMBS gemiddeld 1 euro per treinkilometer bedraagt.

Als de NMBS extra treinen moet inleggen betekent dat dus dat het verlies extra oploopt met gemiddeld 1 euro per kilometer, op voorwaarde dat vadertje staat de overige 60 procent van de treinrit subsidieert. Als de staat dit niet doet, dan loopt het verlies voor die extra treinrit op tot ongeveer 12 euro per kilometer. 

‘Elke extra trein betekent dus een aanzienlijke maatschappelijk kost. We moeten daarom zowel onze endogene als onze exogene kosten te verlagen', zo liet NMBS-baas Marc Descheemaecker onlangs optekenen bij een presentatie in het Vlaams Parlement.

Om de endogene kosten te verlagen, heeft de NMBS in 2011 een besparingsplan goedgekeurd dat neerkomt op een jaarlijkse recurrente besparing van 100 miljoen euro. Daarnaast wil de NMBS ook graag haar exogene kosten (energie en infrastructuur) onder controle brengen. Ze wil daarvoor onderhandelen met Electrabel en Infrabel.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in