Kapitaalverhoging Dexia blaast begrotingscijfer op
Foto: AFP
Het plan van de Belgische regering om de kapitaalverhoging die bij Dexia werd doorgevoerd, enkel bij de Belgische staatsschuld te tellen en niet in te schrijven in de begroting 2012, wordt door Europa getorpedeerd. Het Europese statistische bureau Eurostat besliste dat de kapitaalinjectie van 2,9 miljard euro weldegelijk moet ingeschreven worden in de begroting 2012.

Begin november beslisten België en Frankrijk om 5,5 miljard euro in restbank Dexia te pompen. Daarvan was 2,915 miljard euro voor rekening van ons land.

De Europese beslissing dat die kapitaalsverhoging voor Dexia in de begroting 2012 moet ingeschreven worden, is een blaam voor de regering-Di Rupo. Voormalig minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) opperde altijd dat de kapitaalinjectie van 2,9 miljard euro, die de Frans-Belgische restbank Dexia boven water moest houden, beschouwd moest worden als een investering en niet als een uitgave.

Door die perceptie zou de kapitaalverhoging in Dexia enkel ingeschreven worden bij de Belgische staatsschuld, en werd ze uit de tabellen van de begroting 2012 gehouden.

'Kapitaalinjectie moet in begroting 2012'

Daar steekt Eurostat, de Europese cijferdienst, nu een stokje voor. De kapitaalinjectie in de restbank is weldegelijk een uitgave, aldus Eurostat. Bijgevolg moet de 2,9 miljard euro ingeschreven worden in de begroting 2012. 

De regering heeft zich in allerlei bochten gelegd om de kapitaalsinjectie toch als investering te laten erkennen. Zo vroeg de regering in februari om het CMFB erbij te halen, het Comité voor monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek.

Dat adviescomité staat de Europese Commissie (en dus ook Eurostat) bij in haar beoordelingen van financiële en budgettaire operaties. De tactiek van de regering heeft echter niet mogen baten: een grote meerderheid van de CMFB-leden is de analyse van Eurostat gevolgd.

Tekort van 3 procent wordt ineens tekort van 3,7 procent

Het gevolg van de Europese beslissing is niet te onderschatten. In plaats van een tekort van 3 procent, kampt de begroting 2012 nu met een tekort van 3,7 procent. Met Europa werd echter een grens afgesproken van een tekort van 2,8 procent. Daar zitten we nu dus wel heel ruim boven.  

Ons land riskeert daardoor nog eens een aanzienlijke Europese boete van 0,2 procent van het bbp. Of die boete er daadwerkelijk komt, is koffiedik kijken, maar echt paniek heerst er niet. Daarvan getuigt de rustige reactie van minister van Financiën Koen Geens (CD&V).

Het zou ook de eerste maal zijn dat Europa een boete uitschrijft aan een land wegens het te lang aanhouden van een buitensporig tekort. Een begroting op orde met een minimaal tekort voor 2013 zou ook veel goed maken. Eind mei volgt de beslissing over een eventuele boete voor ons land. 

Boekhoudkundige discussie

Het gaat immers om een zuiver boekhoudkundige discussie. Die 2,9 miljard euro die in Dexia werd gepompt is uitgegeven en werd sowieso al bij de openbare schuld geteld. Het is niet zo dat dit een effect heeft op de begroting van 2013. De begrotingsonderhandelaars hoeven niet nog eens op zoek te gaan naar 2,9 miljard euro extra.

Of zoals minister Koen Geens het stelt: 'deze boekhoudkundige correctie van het deficit van 2012 zal de begroting 2013 niet beïnvloeden en zal zij geen bijkomende inspanningen vergen.'

Wel zal ons land door dit gegeven minder speelruimte krijgen om af te wijken van de begrotingsdoelstelling voor dit jaar die een tekort vooropstelt van 2,15 procent. 

De vraag was nu gewoon: waar wordt ze ingeschreven in de boekhouding? Wordt de kapitaalsinjectie beschouwd als een investering over een langere periode en wordt ze enkel bij de staatsschuld geteld? Of geldt de kapitaalverhoging als een eenmalige uitgave en wordt ze bij zowel de staatsschuld als de begroting 2012 geteld?

Eurostat heeft nu geopteerd voor de tweede keuze, en het nare gevolg is dat het begrotingscijfer 2012, met een tekort van 3,7 procent in plaats van 3 procent, er veel minder fraai uitziet. Een smet op het blazoen van de regering Di Rupo, maar geen financiële catastrofe voor ons land. 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig