De overheid lijkt bereid te zijn het ‘formulierpesten’ van personen met een handicap te stoppen. Ze start een project daarvoor.

Het ziet ernaar uit dat er straks een eind komt aan een vorm van pestgedrag van de federale overheid jegens de personen met een handicap. 

Als overheden aan personen met een handicap in dit informatiseringstijdperk nog altijd vragen dat elke gehandicapte om de paar jaar dezelfde dikke bundel papieren formulieren invult en laat invullen door zijn artsen, alleen maar om te melden dat er niets veranderd is en dat hun handicap nog altijd hun handicap is, dan kan men dit pestgedrag noemen.
Gisteren zette de federale overheid tijdens de ministerraad een stap om dat pestgedrag af te bouwen.

Staatssecretaris Hendrik Bogaert (CD&V) van Ambtenarenzaken en Informatisering en staatssecretaris Philippe Courard (PS) van Sociale Zaken kregen de rest van de regering mee daarvoor.

De eerste stap is een proefproject om de formulieren te vereenvoudigen waarvoor een tiental artsen worden ingeschakeld. Andere stappen zijn onder meer: het elektronisch maken van de formulieren, zorgen dat de diensten bij elkaar bewijsstukken opvragen in plaats van de gehandicapte daarmee lastig te vallen.

Staatssecretaris Courard zegt dat het de gehandicapten en hun artsen straks veel tijd zal besparen. De afhandeling van aanvragen met 30 dagen kunnen worden ingekort.

Staatssecretaris Bogaert zegt dat de overheid ook tijd en geld zal besparen. De federale dienst voor gehandicapten behandelt elk jaar 150.000 door artsen ingevulde aanvragen.