'Als je een beetje lef hebt, betuig je je spijt'
Kim De Gelder Foto: BELGA
Op het assisenproces tegen Kim De Gelder kwamen donderdag de beste vriend van De Gelder en enkele werkgevers getuigen. Bij de getuigenis van een collega van De Gelder werd het proces bijna lachwekkend. 'De Gelder bracht soms een broccoli mee en at die rauw op.' Waarop advocaat Haentjens en voorzitter Defoort aan het ruziën gingen over de groente. Een voormalig werkgever viel De Gelder even aan. 'Als je lef hebt, betuig je je spijt ten opzichte van de slachtoffers.'

09:20

Als eerste getuige werd donderdag Thomas B. opgeroepen, de beste vriend van Kim De Gelder. 'Ik heb Kim leren kennen op school, in het derde middelbaar. Hij was heel open naar mij toe en praatte veel. Wij praatten vaak over politiek, Kim was daar zeer in geïnteresseerd. Hij was Vlaamsgezind: het was de schuld van de Walen dat wij zo veel belastingen moeten betalen. Na de zomervakantie was zijn haar anders, het was lang. Onze klasgenoten gaven hem de bijnaam Satan', stak B. van wal.

Na het middelbaar trokken Kim De Gelder en Thomas B. samen naar de hogeschool om er verpleegkunde te studeren. Daarbij werd er nooit gepraat over mogelijke stemmen in het hoofd van De Gelder. Ook van de zelfdodingspoging die De Gelder ondernam of de vergiftigingswaan, wist B. niets af.

09:40

'Op 23 januari 2009 vertelden mijn ouders dat Kim iets ergs had gedaan. Ik heb toen meteen naar de politie gebeld om te zeggen dat ik zijn beste vriend was. Ik was volledig in shock', sprak B.. De feiten hebben de jongeman bijzonder hard aangegrepen, hij neemt nog steeds antidepressiva en medicatie tegen een hoge bloeddruk. 

B. vertelde de jury dat hij zijn beste vriend nooit meer wil zien en De Gelder niet wil bezoeken in de gevangenis. 'De Kim die ik gekend heb en de Kim die hier zit, dat zijn twee verschillende personen voor mij. Ik vind het zo erg wat er allemaal gebeurd is', wou de jongeman nog kwijt.

Advocaat Jaak Haentjens sprak de jongeman aan over de 'gewelddadige videogames' die De Gelder af en toe speelde. Velen zien daarin een trigger voor De Gelders daden. B. gaf toe dat hij ook fan is van de spelletjes. 'Er valt wel eens een dode, maar het bloed loopt niet van het scherm', sprak de beste vriend van De Gelder. Haentjens repliceerde bijzonder gevat met 'In tv-programma Salamander zijn al acht doden gevallen en daar kijkt 1 miljoen Vlamingen naar.'

10:00

Verschillende werkgevers van Kim De Gelder kwamen donderdag getuigen over zijn capaciteiten als werknemer. De Gelder liep stage bij Piet Beauprez als pharmaceutisch assistent. 'Het contact met de patiënten verliep stroef. Hij zei weinig en kon zich verbaal niet zo goed uitdrukken.'

Geert Verhelst, stagebegeleider van de richting pharmaceutisch-assistent verwoordde het zo: 'Kim was altijd zeer geconcentreerd. Soms was hij aan het werken en keek hij niet eens op als ik binnenkwam.' De stagebegeleider vertelde ook dat De Gelder soms in een andere wereld leefde, met zijn gedachten absoluut niet bij de lessen.

10:15

Kathelijn Van Der Haegen, de klastitularis van De Gelder in het vijfde middelbaar, beschreef de beschuldigde in een schriftelijke verklaring. 'Hij voerde steeds uit wat ik hem vroeg maar was wel een stille jongen. Hij was intelligent en was zeker tot meer in staat dan wat hij toonde op school.'

10:25

'Hij was altijd zeer bleek, zijn gezicht stak af tegenover zijn zwarte kledij. Toen ik hem vroeg of hij problemen had antwoordde hij dat hij slaapproblemen had', verklaarde Isabel Baert, stagebeleidster in de richting verpleegkunde.

Er is volgens Baert een spreekwoord dat De Gelder bijzonder goed omschrijft: 'Stille waters hebben diepe gronden.'

10:40

Martine Van Kerckhove was eveneens stagebegeleidster van De Gelder tijdens zijn studie verpleegkunde. 'Hij had geen medeleven met de patiënten, vroeg hen nooit hoe het ging. De mens liet hem koud.' De Gelder was volgens Van Kerckhove de eerste en enige persoon die de school ooit 'ongeschikt' moest verklaren voor het beroep.

10:50

Frederik De Weerdt is kantoorverantwoordelijke van een interimkantoor. Hij gaf De Gelder een kans op een job. 'Hij was een gewone jongeman, stil en beleefd. In een korte periode is hij zeer vaak langsgeweest op kantoor. Hij zocht uitvoerend werk en werd ingeschreven als handarbeider. Ik had de indruk dat hij meer capaciteiten had dan die waarvoor hij werd uitgestuurd.'

11:20

Mario Van Clapdurp werkte even samen met Kim De Gelder bij het bedrijf. 'Ik ben daar magazijnier, hij was een arbeider. Af en toe hadden we contact en aten we samen. Meestal had hij boterhammen mee, soms een broccoli. Die at hij dan rauw op', vertelde de magazijnier. Van Clapdurp vond De Gelder geen opvliegende persoon. 'Hij vertelde me dat hij een vriendinnetje had, een meisje van dezelfde leeftijd uit Sint-Niklaas. Je kon niet zien dat hij aan het liegen was.'

Advocaat Haentjens ging even dieper in op de broccoli en wou weten of die voorverpakt was. (de ouders van De Gelder verklaarden dat hun zoon vergiftigingswaan had en enkel zijn eigen voedsel nog wilde nuttigen, red.) Voorzitter Defoort vond dat een nutteloze vraag en stelde 'dat alle broccoli's toch voorverpakt zijn.' Er weerklonk gelach in de assisenzaal, maar de magazijnier van Van Remoortel gaf toch antwoord. 'Ja, de broccoli was voorverpakt.'

11:30

Winfridus De Cock was eind 2007 de baas van De Gelder bij bedrijf Van Remoortel in Belsele. De Gelder was bij Van Remoortel aan de slag als uitzendkracht, maar kreeg later een vast contract bij het bedrijf. 'Het viel mij altijd op dat hij binnenpretjes had, een soort grijns. Maar dat wil nog niet zeggen dat je werkkrachten moet weigeren.'

Op een dag gaf De Gelder zijn ontslag. 'Hij vroeg me om meer loon omdat zijn moeder de kinderbijslag zou verliezen als hij werkte. Ik kon daar niet op ingaan en daarom gaf hij zijn ontslag', vertelde De Cock. In de namiddag trakteerde De Gelder met pralines.

De Cock vertelde bijzonder ontgoocheld te zijn in de daden van De Gelder. 'Tijdens zijn loopbaan is hij naar mij gekomen omdat hij gepest werd. Ik heb naar hem geluisterd. Ik volg het assisenproces niet goed, maar ik heb verstaan dat De Gelder zijn spijt niet wil betuigen. Dat is niet pesten, dat is mensen een traumatische ervaring bezorgen', sprak De Cock.

De voormalige werkgever keek De Gelder vervolgens recht in de ogen toen hij hem 'Als je een beetje lef hebt, dan betuig je je spijt', toegooide.