Grondwettelijk Hof bevestigt: ‘Geen wettig verblijf, geen onderwijs'
Foto: Photo News /Johanna de Tessieres

Het Grondwettelijk Hof heeft donderdag de Vlaamse inschrijvingsvoorwaarden in het volwassenenonderwijs en de basiseducatie bevestigd. Wie een nationaliteit van buiten de EU heeft moet een wettig verblijf in ons land hebben. Het beroep tegen de maatregel werd ingediend door de Liga voor de Mensenrechten, de vzw Samenlevingsopbouw Brussel en LBC.

Wie als volwassene taallessen Nederlands of een andere cursus wil volgen in het volwassenenonderwijs of de basiseducatie moet over geldige verblijfsdocumenten beschikken. De vereiste is van kracht sinds het schooljaar 2011-2012.

Vlaanderen verdedigde de maatregel met het feit dat het federale uitwijzingsbeleid niet mag worden ondergraven. Mensen die geen legaal verblijf hebben mogen dus geen lessen volgen. Het Grondwettelijk Hof ging daar donderdag mee akkoord.

Wie asielprocedure doorloopt wordt niet uitgesloten

Minister van Onderwijs Pascal Smet is tevreden. ‘Ik onderstreep dat wettig verblijf in ons decreet ruim gedefinieerd wordt.' Hij doelt onder meer op het feit dat wie in de asielprocedure zit nog wel les mag volgen, net als wie beroep heeft aangetekend.

Groen is alvast minder opgetogen. ‘Het enige wat je bereikt met het afschaffen van de lessen Nederlands voor mensen zonder papieren is deze mensen in de marge van de maatschappij houden', zegt Elisabeth Meuleman, fractieleidster in het Vlaams parlement. ‘Op deze manier isoleren we een groep mensen, wat nefast is zowel voor de mensen zonder papieren als voor de samenleving.'