Arco-aandelen zijn aan het brede publiek aangeboden als traditionele spaarproducten, terwijl ze in realiteit een risicovolle investering in aandelen inhielden. 'Een klassiek voorbeeld van ‘misselling' (foutief verkopen) van financiële instrumenten aan het publiek', zegt het adviesbureau Deminor.

'Door de aanbieding van de Arco-aandelen als een spaarproduct werden de investeerders misleid op een nooit eerder in België geziene schaal', zo staat in het besluit van een analyse die Deminor opstelde over de coöperatieve aandelen van Arco.

Volgens Deminor werden de Arco-aandelen aangeprezen als een volwaardig alternatief voor een spaarrekening, 'met een gelijkaardig risico doch met een betere opbrengst'. Maar in feite was een investering in Arco een risicovolle investering. 'In menig opzicht zijn de Arco coöperatieve aandelen even risicovol als aandelen in andere vennootschappen en sommige aspecten van de investering leiden zelfs tot een hogere risicograad.'

De risico's namen ook toe met de tijd. 'Vanaf de inbreng van de bank- en verzekeringsactiviteiten van Arco Groep in Dexia was een investering in de Arco-vennootschappen in essentie een investering in een afgeleid product met als onderliggende waarde de beursgenoteerde Dexia-aandelen', zo staat nog in de analyse. 'Toen de waarde van het Dexia aandeel begon af te brokkelen, nam Arco nog meer risico's door middel van speculatieve transacties op Dexia aandelen.'

Het is nog niet duidelijk of het adviesbureau verdere stappen zal ondernemen. 'Deminor onderzoekt in dit stadium de juridische aansprakelijkheden die uit de analyse voortvloeien', luidt het. 'De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de personen en entiteiten die instonden voor de aanbieding van de Arco-aandelen aan het publiek, voor het beleid van de Arco-vennootschappen, en voor de informatieverlening aan de coöperanten tijdens de looptijd van de investering.'

Een eventuele actie hangt ook af van het aantal coöperanten dat zich bij Deminor aanmeldt. Volgens de krant De Tijd moeten minstens 10.000 coöperanten zich bij het bureau aansluiten.

Het bureau vraagt wel onder andere dat de huidige vereffenaars van de Arco-vennootschappen moeten worden vervangen door 'onpartijdige' vereffenaars.

De N-VA ziet alvast raakvlakken met haar eigen analyse. 'Net als N-VA Kamerlid Peter Dedecker is Deminor van mening dat de winstbewijzen van het ACW hadden moeten toekomen aan de Arco-coöperanten. Ook de belangenvermenging wordt door Deminor bevestigd: zij eisen het ontslag van de vereffenaars', concludeert de partij uit de analyse.