Van Rompuy: ‘Ook gebrek aan vertrouwen zorgt voor economische stagnatie'
Foto: AP

Het vergt tijd vooraleer de financiële stabiliteit zich zal vertalen in economische groei en jobcreatie. Dat heeft Europees president Herman Van Rompuy gezegd na afloop van een ontmoeting met de sociale partners op de lentetop. Het geduld van de vakbonden raakt echter op. ‘Het beleid heeft gefaald', klonk het.

De traditionele voorjaarsontmoeting van Van Rompuy en Europees Commissievoorzitter José Manuel Barroso met de Europese werkgevers- en werknemerskoepels vond donderdag plaats in een gespannen klimaat. Deze keer wegen niet de financiële markten, maar wel de werkloosheidscijfers en de groeiende sociale onrust op de Europese top.

Een dag nadat nieuwe statistieken uitwezen dat bijna één op vier Europese jongeren zonder werk zit, erkenden Van Rompuy en Barroso dat de sociale situatie in Europa zorgwekkend is en ‘in sommige landen de grens van het toelaatbare heeft bereikt', aldus Barroso.

Van Rompuy predikte vooral geduld. ‘We moeten onthouden dat de economie met een tijdsverschil werkt. Het vergt tijd vooraleer het herstel van de stabiliteit zich vertaalt in meer vertrouwen, meer investeringen en groei en jobs. En eenmaal er opnieuw groei is, duurt het even vooraleer de positieve impact op de werkgelegenheid intreedt.'

‘Eerste positieve signalen zichtbaar'

De twee Europese leiders houden intussen vast aan hun strategie, waarbij het herstellen van de financiële stabiliteit en het saneren van de openbare financiën hoekstenen blijven. ‘Uiteindelijk is een gebrek aan vertrouwen één van de oorzaken van de economische stagnatie. Het ligt niet allemaal aan het zogenaamde soberheidsbeleid', betoogde Van Rompuy.

Daarnaast worden doelgerichte maatregelen tegen werkloosheid en sociale ongelijkheid genomen en moeten economische hervormingen de concurrentiekracht versterken.

Beiden hamerden op de verantwoordelijkheid van de lidstaten. Zo laat de implementatie van het Europese groeipact volgens Barroso te wensen over. In landen die wel structureel hervormen, zijn volgens hem de eerste positieve signalen zichtbaar, bijvoorbeeld bij exportcijfers.

Evenwicht tussen besparingen en relance belangrijk

Premier Elio Di Rupo heeft gereageerd op de betogers op de Europese actiedag tegen de besparingen. ‘Ik begrijp de actie en hou er rekening mee”, verklaarde hij na afloop van de ministerraad. Maar Di Rupo benadrukte nogmaals de noodzaak van een evenwicht tussen besparingen en relance. Hij riep de bevoegde Europees commissaris Antonio Tajani om zijn industrieel plan al dit jaar op tafel te leggen in plaats van in 2014 zoals aangekondigd.

Ook wees de premier erop dat er een evenwicht moet zijn tussen de budgettaire strengheid - die België ertoe in staat heeft gesteld om het internationaal vertrouwen te herstellen - en relancemaatregelen die de mensen hoop kunnen geven. ‘Het doel is de herneming van de economische groei', aldus nog Di Rupo.

‘Het beleid heeft gefaald'

Bernadette Ségol van de Europese vakbondskoepel ETUC had weinig boodschap aan het discours van de politieke leiders. ‘Het beleid heeft gefaald', klonk het. Met het huidige soberheidsbeleid acht de vakbondsleidster het ‘meer dan twijfelachtig dat de economie opnieuw zal aantrekken op voldoende korte termijn om niet de markten, maar de mensen te kalmeren'.

Ségol waarschuwde dat in steeds meer landen twijfels over het Europese project opduiken. Zo draaiden de recente Italiaanse verkiezingen uit op een overwinning voor de criticasters van de Europese aanpak. De volgende Italiaanse regering moet volgens Van Rompuy rekening houden met de boodschap van de kiezer en kan nieuwe accenten leggen, maar ‘het gezond verstand' moet zegevieren en het land moet verder op de ingeslagen weg naar een meer competitieve economie.

De vakbonden blijven intussen hameren op een uitstel van de Europese begrotingsdoelstellingen om een krachtiger investeringsbeleid te voeren. Barroso wees erop dat de Commissie bij de beoordeling van het budgettaire beleid naar het structurele tekort kijkt en rekening houdt met de conjunctuur. Zo kregen Griekenland, Spanje en Portugal reeds uitstel. Verwacht wordt dat de Commissie zich de komende maanden ook tegenover andere landen flexibel zal tonen.