‘Wie naar 1712, het meldpunt voor seksueel misbruik, belt, krijgt wel degelijk informatie en advies', zegt Patrick Bedert, afdelingshoofd Beleidsontwikkeling van het Vlaamse departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Hij reageert zo op de klacht die de zelfhulpgroep Incest Misbruik Limburg donderdag in De Standaard uitte.

Incest Misbruik Limburg klaagde aan dat het nummer niet bereikbaar is na de kantooruren. Maar volgens Bedert is 1712 dan ook ‘geen crisisnummer dat altijd bereikbaar is, en wil het dat ook niet zijn.'

De 3.000 mensen die het afgelopen jaar naar 1712 belden, ‘kregen informatie en advies. Ze worden geholpen door opgeleide en deskundige medewerkers van het algemeen welzijnswerk en/of een vertrouwenscentrum kindermishandeling, in tegenstelling tot wat gesuggereerd wordt', klinkt het bij de Vlaamse overheid.

Bedert erkent wel dat er pijnpunten zijn. 'Technische euvels pakken we in overleg met Belgacom aan.' Hij voegt er ook aan toe dat het meldpunt verder nood heeft aan ‘bekendmaking en profilering. We blijven daarop inzetten. 1712 is hét algemene nummer waar elke burger terecht kan voor informatie, advies en doorverwijzing met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Dat is het opzet.'

Daarnaast geeft Bedert toe dat het bereik van het meldpunt bij minderjarigen momenteel beperkt is. 'Daarom gaan we met Kind en Samenleving na hoe we het op dat vlak beter kunnen doen.'