Tijdens de actiedag, een organisatie van het Europees Vakverbond (EVV), riepen de vakbonden op tot een beleid dat focust op investeringen, jobs en groei. “Wij willen een sociaal geluid horen tijdens de Europese top. Wij willen een progressief verhaal dat ingaat tegen de blinde besparingen.”

Aan de actie, die plaatsvond ter hoogte van het Jubelpark, namen delegaties deel uit onder meer Polen, Spanje, Frankrijk en België. Het netwerk, waartoe de vakbonden uit de gezondheidszorg en de ziekenfondsen behoren, trok fel van leer tegen de achteruitgang van de gezondheid in Europa.

Nadien verzamelden duizenden manifestanten - 10.000 volgens de politie, 15.000 volgens een vakbondsbron - op het grote plein aan het Jubelpark voor de groots opgezette Actiedag tegen de Europese besparingen. Daar stond een podium opgesteld waarop vakbondstoplui het woord voerden.

Ook delegaties van de geplaagde bedrijven Caterpillar, ArcelorMittal en Ford Genk beklommen het podium om hun woede en ongenoegen over de besparingen te uiten. Volgens de politie waren er tot dusver geen noemenswaardige incidenten.

De bonden benadrukten hun eis aan de hand van talloze cijfers: één op de vier jongeren in Europa heeft geen werk; 120 miljoen Europeanen leven in armoede; 26 miljoen mensen in Europa zoeken een job.

De Europese politici zijn gebuisd”, stak ABVV-topman Rudy De Leeuw van wal. “Onze industrie bloedt dood. En daarom willen we dat Europa een nieuw industrieel beleid voert. We vragen solidariteit met de werknemers van Caterpillar, Ford Genk en ArcelorMittal.” Volgens De Leeuw zijn besparingen geen oplossing. “Ze zijn een rem op de economie en maken de meest kwetsbaren nog armer. Wij moeten de crisis niet betalen. Daarom willen we een andere Europa, een echt sociaal Europa.”

Volgens Marc Leemans van het ACV is het hoog tijd voor structurele hervormingen. “Europa moet anders worden. We eisen een Europees minimumloon en industriebeleid zodat we elkaar niet langer kapot concurreren, een rechtvaardig fiscaal beleid zodat iedereen zijn fair aandeel betaalt en een sociaal beleid zodat zieken, werklozen en gepensioneerden niet langer tweederangs-Europeanen met een tweederangsinkomen zijn.”

“Dit moet stoppen”, zei Jan Vercamst van de liberale vakbond ACLVB. “Alleen een ander Europees beleid dat gericht is op groei en jobs kan ons voor verdere achteruitgang behoeden. Daarom houden we deze samenkomst van Europese solidariteit.”

Vercamst vraagt zich af of het niet cynisch is dat Europa zes miljard euro uittrekt voor jeugdwerkloosheid in Zuid-Europa. “Ze hebben het nota bene zelf eerst veroorzaakt. Is het niet cynisch dat Europa doof blijft voor zijn eigen directoraat-generaal Werkgelegenheid en Sociale Zaken? Dat wees op het belang van sociale bescherming in crisistijd. En toch blijft men op dezelfde nagel kloppen en op dezelfde mensen”, aldus Vercamst.