De Belgische versnippering van bevoegdheden is dodelijk voor het integratiebeleid. Dat zegt denktank Itinera naar aanleiding van een debat over het diversiteitsbeleid. ‘De positie van niet-Europese migranten op de Belgische arbeidsmarkt behoort vandaag bij de slechtste van Europa met ronduit Griekse toestanden onder de jongeren', aldus Itinera.

‘De marginalisering van sommige migrantengroepen op de arbeidsmarkt begint al ver voor de arbeidsmarkt. Gebrek aan selectief immigratiebeleid, manke maatschappelijke integratie in de grootstad en onderpresteren in het onderwijs', merkt de denktank op.

‘Nergens in Europa is voor kinderen van niet-Europese immigranten de kans groter dat geen van hun ouders werkt. Die kinderen zijn dan opnieuw een eerste generatie, die van nul moet beginnen.' Itinera benadrukt dat het belangrijk is dat migrantenvrouwen meer actief worden.

‘Het huidige beleid is te versnipperd, te onsamenhangend en te vrijblijvend. Een succesvol immigratieland vergt een nationale mobilisatie', zegt Itinera, dat voorstelt om de verschillende beleidsniveaus in een gezamenlijke strategie te combineren.

‘We moeten het budget van banenplannen en diversiteitsbeleid hanteren voor persoonlijke diensten en activering op maat. De banenplannen zelf moeten afgeschaft worden. Gewest en OCMW moeten daarvoor ook hand in hand werken', klinkt het. Itinera raadt een ‘one stop' principe aan: één enkel loket voor elke migrant, waar alle diensten voor integratie samen komen.

De denktank vindt dat er tot nu toe nog maar weinig gerealiseerd is inzake diversiteit op het werk. ‘Het objectiveren van functiecompetenties bij aanwerving, in het bijzonder voor het heikele punt van taalkennis, zou al een stap vooruit zijn.' Ook aan de mentaliteit op de werkvloer is nog werk: ‘maar liefst 1 op de 5 wil gewoon geen immigrant als collega'.