Hans Bonte: ‘Ze snappen niets van de Vlaamse Rand'
Hans Bonte Foto: put

SP.A-politicus Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde, is in een interview met De Standaard opvallend scherp voor de Vlaamse regering, waarin ook zijn eigen partij zit. ‘We kampen hier in Vilvoorde met alle stedelijke problemen, en toch worden we nauwelijks ondersteund door de Vlaamse regering. Ik mis visie', aldus Bonte.

Bonte hekelt onder meer het feit dat zijn gemeenten onvoldoende middelen krijgt om preventief te werken, bijvoorbeeld rond het probleem van de radicale (moslim)jongeren. ‘Vilvoorde is de snelst groeiende stad van Vlaanderen, maar we blijven structureel onderbedeeld. We hebben een schrijnend gebrek aan jeugdcafés, ontmoetingsruimtes en sportinfrastructuur voor jongeren.' Daarnaast is er het probleem van de schoolse achterstand, met haperende kleuterparticipatie, zittenblijvers, tuchtstraffen en schoolverlaters.

Geen visie

Bonte is niet mals voor de Vlaamse regering. Die mist volgens hem visie. Opvallend, want sp.a zit mee in de Vlaamse regering en heeft met Freya Van den Bossche en Pascal Smet onder meer de bevoegdheden rond Stedenbeleid, Onderwijs en Jeugd in handen. ‘Ik denk niet dat Freya Van den Bossche of Pascal Smet de Rand moedwillig verwaarlozen, maar het gebeurt wel', meent Bonte.

Ook N-VA-minister Geert Bourgeois, bevoegd voor de Vlaamse Rand, krijgt een veeg uit de pan. ‘Je zou toch verwachten van een minister die bevoegd is voor de Vlaamse Rand dat hij een extra inspanning doet voor die Rand. Tijdens de vorige legislatuur verdubbelde minister Frank Vandenbroucke (SP.A) het budget voor basiseducatie, maar Bourgeois doet niets.'

Turnhout

Volgens Bonte krijgt Vilvoorde meer en meer de kenmerken van een grootstad, maar wordt het zelfs niet erkend als centrumstad.

‘Turnhout wel, terwijl daar evenveel mensen wonen als hier, maar een pak minder uitdagingen op de plank liggen.'