Raken aan bediendestatuut leidt tot stakingen
De bonden waarschuwden dat ze niet zullen aarzelen om opnieuw actie te voeren. Foto: Marc Gysens/photo news

Raken aan het bediendestatuut is gelijk aan stakingen. Dat lieten de bediendebonden gisteren weten.

Vakbonden, werkgevers en regeringsvertegenwoordigers zijn gistermiddag naar de ambtswoning van de premier getrokken voor de eerste echte overlegronde over de gelijkschakeling van het statuut arbeiders-bedienden.

Enkele uren voordien hadden de twee christelijke en de socialistische bediendebond (CNE, LBC en BBTK) alvast een lijn in het zand getrokken. Hun standpunt is dat er niet geraakt mag worden aan de verworvenheden van het bediendestatuut. De enige gelijkschakeling die zij zien zitten, is er een naar boven toe. Ze hebben al een actieplan klaarliggen voor het geval dat daarmee geen rekening wordt gehouden. Het houdt in dat na de paasvakantie half april acties gepland zullen worden. Daarbij worden stakingen niet uitgesloten.

‘We zullen het zeker niet bij pamfletten uitdelen houden, maar zullen ook effectief staken', verklaarde BBTK-topman Erwin De Deyn gisteren. Waar er gestaakt zou worden, willen de bediendebonden nog niet kwijt. Ze waarschuwden gisteren ook al dat ze niet zullen terugschrikken om in mei en juni het ritme van actievoeren op te voeren.

Het geloof bij bediendebonden over een akkoord over het eenheidsstatuut tegen eind van deze maand is niet groot. Eind maart is de deadline die vakbonden, werkgevers en regering zichzelf opgelegd hebben om afspraken te maken over het gelijkschakeling van beide statuten.

De twijfel over de haalbaarheid heeft te maken met de standpunten van de werkgevers en van bepaalde leden van de regering zoals vicepremier Pieter De Crem. Volgens Ferre Wyckmans van de christelijke LBC liggen de standpunten van vakbonden en werkgevers mijlenver uit elkaar. Als het huidige overleg niets oplevert, dan verhuist het dossier over het eenheidsstatuut naar de regering.

België moet voor 8 juli van dit jaar een concreet plan hebben om de statuten van arbeiders en bedienden te harmoniseren. Deze deadline is opgelegd door het Grondwettelijk Hof. Dat oordeelde dat België werknemers met een arbeidersstatuut discrimineert omdat bedienden een betere ontslagregeling hebben dan arbeiders en bij ziekte geen carensdag aangerekend krijgen, terwijl dat wel het geval is bij arbeiders.

De toplui van van de vakbonden en de werkgevers – de Groep van 10 – waren met het overleg over het eenheidsstatuut gisterenmiddag al aan hun tweede grote bijeenkomst toe. Ze staken 's morgens al de koppen bijeen. Om het onder meer te hebben over relancevoorstellen en de verbetering van de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven. Deze bijeenkomst duurde amper een half uur en leverde niets op. Rudy De Leeuw, de topman van het ABVV, maakte er na afloop van deze vergadering geen geheim van dat de standpunten van de sociale partners sterk uiteenlopen. Zo vindt De Leeuw dat het accent moet liggen op relancevoorstellen zoals het aanmoedigen van overheidsinvesteringen. Werkgevers leggen dan weer een sterke klemtoon op een lastenvermindering voor de bedrijven. Het ACV en ACLVB zijn bereid daarover te praten. Na afloop van het overleg over het eenheidsstatuut was vooral te horen dat de afspraak was gemaakt om geen commentaar te geven. Volgende week woensdag komen de regering en de Groep van 10 wel bijeen om de balans op te maken van het overleg tot nog toe.

Vandaag organiseren de drie grote vakbonden samen met het Europees Vakverbond een actiedag in en rond het Jubelpark. Om te protesteren tegen het besparingsbeleid van de Europese Unie.