De Argentijn Jorge Mario Bergoglio is de nieuwe paus. Als naam zal hij Franciscus aannemen. Dat werd even na 20 uur in Rome bekendgemaakt.

Even na 19 uur steeg er witte rook op uit de Sixtijnse Kapel in Rome en werden de klokken geluid. Dat betekent dat de 115 kardinalen een opvolger voor Benedictus XVI gekozen hebben. Om kwart over acht kwam dan vanop het balkon van het Vaticaan de aankondiging 'habemus papam' door kardinaal Jean-Louis Tauran, en de bekendmaking van de naam van de nieuwe leider van ongeveer 1,2 miljard katholieken ter wereld: de 76-jarige Jorge Mario Bergoglio, die de pausennaam Franciscus zal aannemen. Het is de eerste keer dat een paus die naam kiest.

Onmiddellijk daarna verscheen paus Franciscus zelf op het balkon. 'Broeders en zusters, goede avond', waren zijn eerste woorden aan de  talrijke gelovigen op het Sint-Pietersplein. 'Zoals u weet is het de plicht van het conclaaf een nieuwe bisschop aan te duiden voor Rome. Het lijkt erop dat mijn broeders kardinalen naar het einde van de wereld getrokken zijn daarvoor. Hier ben ik.' 

Franciscus dankte Benedictus XVI en vroeg voor zijn voorganger te bidden. De nieuwe kerkleider bad samen met iedereen op het Sint-Pietersplein een Onze Vader en een Weesgegroet. Hij vroeg de menigte om een minuut stilte te houden, om bij God voor hem te bidden en om hemzelf de zegen te geven. "Bid veel voor uw bisschop, want het gebed van de gelovigen is de zegen voor de bisschop".

Franciscus riep de katholieken uitdrukkelijk tot samenwerking op. Hij nodigde de gelovigen uit 'de weg van de broederlijkheid, liefde en evangelisering te bewandelen'.
Tevens sprak de nieuwe kerkleider de traditionele apostolische zegen 'urbi et orbi' uit, na de mededeling dat hij "iedereen van goede wil heel graag wilde zegenen'.

Franciscus wenste iedereen nog een goede nacht

Het Vaticaan kondigde de verkiezing van de nieuwe paus op Twitter aan. 

Twee dagen, vijf stemrondes

Het conclaaf in het Vaticaan begon dinsdag toen de 115 stemgerechtigde kardinalen zich om 16.30 uur opsloten in de Sixtijnse Kapel. Een voor een zwoeren ze daarbij geheimhouding, onder hen ook kardinaal Danneels.

Een eerste stemming dinsdag bracht nog geen duidelijkheid, want 's avonds steeg er nog zwarte rook op uit de Kapel. Hetzelfde scenario woensdagmiddag: opnieuw zwarte rook.

Witte rook

Maar later op de dag kwam de witte rook dan toch opgestegen uit het schouwtje bij de Kapel, het teken dat een van de kandidaten een tweederdemeerderheid haalde.

Het conclaaf dat een opvolger moest aanduiden voor Benedictus XVI was pas dinsdagnamiddag begonnen en is dus een van de kortste uit de kerkgeschiedenis. De kardinalen hadden op die twee dagen wel vijf stemrondes nodig voor hun keuze. De vorige paus werd in vier rondes verkozen.

Witte rook betekende ook dat de gekozene de opdracht heeft aanvaard. Als de verkozene 'accepto' antwoordt op de vraag of hij instemt met zijn verkiezing, wordt hem gevraagd hoe hij wil worden genoemd. Daarna wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Benedictus XVI, verkozen in 2005, is op 28 februari afgetreden. Naar eigen zeggen omdat zijn krachten afnamen.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig