De sneeuw mag dan nog met pakken uit de hemel vallen, het stelt werknemers niet vrij van de verplichting het noodzakelijke te doen om op tijd op hun werk te proberen geraken. Dat zegt de UCM (Union des classes moyennes), de Franstalige tegenhanger van ondernemersorganisatie Unizo, dinsdag.

Uit een rondvraag die zelfstandigenorganisatie NSZ uitvoerde bij een aantal kmo's blijkt dat die allemaal af te rekenen hadden met laatkomers. ‘Toch doen ze daar niet moeilijk over, houden ze geen loon in of rekenen ze geen halve dag vakantie aan.' ‘Het wettelijke principe is dat het loon verschuldigd is als het werk gedaan is. Zo niet, dan moet men een dag vakantie nemen, of verzaken aan het loon', luidt het. De UCM zegt wel dat een werknemer geen ‘buitensporige' risico's moet nemen om op zijn werk te geraken, al mag vertraging of afwezigheid geen gevolg zijn van ‘slordigheid' of een ‘gebrek aan voorzorg'.

‘Een werknemer die de tocht naar het werk heeft aangevat maar rechtsomkeer heeft moeten maken omdat de wegen onberijdbaar waren, heeft een geldige reden om afwezig te zijn en behoudt in principe het recht op loon.'

Wie afwezig blijft van het werk, moet zijn werkgever zo snel mogelijk verwittigen. De werknemer moet ook bewijzen dat het om een ‘geval van overmacht' ging. Worden de weersomstandigheden beter, dan moet hij alsnog de weg op, aldus nog UCM.

Uit de rondvraag van het NSZ bij 117 kmo's blijkt dat gemiddeld 57 procent van alle personeelsleden die niet thuis werken, dinsdagochtend te laat op het werk aankwam. ‘De omstandigheden deze morgen waren weliswaar aangekondigd, maar zo uitzonderlijk dat ze voor een pak laatkomers zorgden. Daardoor stellen werkgevers zich soepeler op dan de geldende regelgeving', verduidelijkt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.