N-VA heeft in Kamer en Senaat een wetsvoorstel ingediend dat een algemene vrijstelling invoert voor dividenden en intresten tot 2.260 euro. Senator Lieve Maes en Kamerlid Veerle Wouters willen zo de spaarfiscaliteit vereenvoudigen en investeringen in de economie aanmoedigen met respect voor ieders beleggersprofiel.

De huidige vrijstelling van 1.880 euro en een tarief van 15 procent zet volgens N-VA mensen aan om te sparen via het spaarboekje. Wanneer zij beleggingsfondsen kopen of zelf rechtstreeks beleggen in obligaties en aandelen van ondernemingen, dan worden die inkomsten vanaf de eerste euro aan 25 procent belast. 'Op die manier belemmert de fiscaliteit spaarders en beleggers om zelf rechtstreeks in de economie te investeren', betreurt Maes.

Dat kan volgens haar verholpen worden door de vrijstelling voor spaardeposito's, dividenden van coöperatieve vennootschappen en vennootschappen met sociaal oogmerk samen te voegen tot één algemene vrijstelling van 2.260 euro voor inkomsten uit sparen en beleggen. Elke spaarder of belegger kan dan kiezen hoe hij zijn spaargeld investeert. Dit is een win-winsituatie voor de economie en de spaarder/belegger.

Voor de controle kiest de N-VA voor één centraal aanspreekpunt. 'Zoals in Duitsland banken de vrijgestelde spaarinkomsten moeten meedelen. De fiscus zal dan enkel vernemen dat iemand vrijgestelde spaarinkomsten heeft tot 2.260 euro. Tenminste, dat is het geval voor wie het spel correct speelt. Aan de bevrijdende roerende voorheffing wordt niet geraakt. De fiscus moet bij de spaarders immers de vrijstelling en niet de belasting controleren', licht Lieve Maes nog toe.