Wouter Beke (CD&V) heeft een wetsvoorstel ingediend dat de sociale rechten verbetert van zelfstandigen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, maar dit pensioen nog niet opnemen. Het voorstel biedt hen de kans om volwaardige pensioenrechten op te bouwen en kent hen een aantal sociale rechten toe.

Zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd bereiken zonder pensioen op te nemen, betalen net zoals een zelfstandige in hoofdberoep een sociale bijdrage van 22 % berekend op een referte-inkomen van drie jaar tevoren. Maar in tegenstelling tot zelfstandigen in hoofdberoep, is het mogelijk dat zij een verminderde bijdrage verschuldigd zijn. Daardoor is de opbouw van hun pensioenrechten niet altijd gegarandeerd.

‘Langer werken moet aangemoedigd worden, en ook als parlementslid kunnen wij daarvoor flankerende maatregelen naast het regeringsbeleid nemen', zegt de CD&V-voorzitter. ‘Door zelfstandigen de mogelijkheid te bieden de volledige sociale bijdragen te betalen, geven we hen die kans. Dit betekent immers meer pensioen wanneer zij hun loopbaan effectief beëindigen. Beke stelt voor dat deze zelfstandigen bij het sociaal verzekeringsfonds alsnog vrijwillig de minimumbijdrage kunnen betalen.

Voorts kent het wetsvoorstel de zelfstandige senioren ook een aantal sociale rechten toe, zoals arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en de uitbreiding van palliatief- en zorgverlof. ‘Tegenover sociale bijdragen moeten voldoende sociale rechten staan. We kunnen het herstel van het verzekeringsprincipe realiseren door te streven naar een betere waardering van gewerkte ten opzichte van niet-gewerkte periodes. Voor CD&V moet werken altijd lonen, en dit voorstel past perfect binnen dit mantra', aldus Wouter Beke, die hoopt dat zijn voorstel in het voorjaar kan besproken worden.