Vanaf zaterdag 16 maart moeten overheden hun facturen verplicht binnen dertig kalenderdagen betalen. Dat staat in een Europese richtlijn die tegen die dag in alle lidstaten in nationale wetgeving moet omgezet zijn.

De richtlijn stelt dat overheidsinstanties binnen dertig kalenderdagen, of in uitzonderlijke gevallen binnen zestig kalenderdagen, moeten betalen voor geleverde goederen en diensten. Ondernemingen moeten binnen zestig dagen hun facturen vereffenen, maar voor hen is de regel niet zo dwingend. Ze kunnen nog steeds afspraken over langere betalingstermijnen maken.

Bedrijven hebben ook het recht om bij overschrijding intresten te eisen. De wettelijke intrest voor betalingsachterstand wordt verhoogd tot minstens 8 procentpunten boven de referentie-intrestvoet van de Europese Centrale Bank. Ook mogen ze een forfaitair bedrag van 40 euro voor de inningskosten vragen, bovenop vergoedingen voor alle overige redelijke inningskosten.

‘Schadelijke cultuur'

De Commissie wijst erop dat dagelijks tientallen kmo's failliet gaan omdat ze hun facturen niet betaald krijgen. ‘Voor kmo's is het bijzonder moeilijk om hun recht op een snelle betaling af te dwingen', stelt eurocommissaris voor Industrie en Ondernemerschap Antonio Tajani. ‘Zo verliezen ze tijd en geld, en geschillen kunnen de relaties met hun klanten verzuren. Aan deze schadelijke cultuur van laattijdig betalen moet een einde komen.'