Dilbeek betreurt dat een aantal ouders sinds maandag kamperen aan sommige scholen om er zeker van te zijn hun kinderen te kunnen inschrijven voor het volgend schooljaar. Dilbeek wijt deze nieuwe situatie aan capaciteitsproblemen in scholen in de buurgemeenten - zowel het Brussel Hoofdstedelijk Gewest als Asse - en aan bepalingen in het nieuwe Vlaamse inschrijvingsdecreet.

Dilbeek coördineert al enkele jaren het inschrijvingsbeleid in alle scholen over de netten heen. Wegens de ruime inschrijvingsperiode - de inschrijvingen gingen de vorige scholen al in september van start - bleven kampeerperikelen steeds achterwege. Omdat door het gewijzigde Vlaamse inschrijvingsdecreet de inschrijvingen dit jaar niet vroeger konden starten dan maart veroorzaakte deze kortere periode een grotere angst bij de ouders met alle gevolgen vandien.

Het nieuwe inschrijvingsdecreet biedt wel de mogelijkheid om met een aanmeldingssysteem te werken waarbij criteria zoals afstand tussen woonplaats en school kunnen worden in rekening gebracht. Dilbeek bereidt momenteel samen met alle scholen de invoering van zo'n aanmeldingssysteem voor. Het was voor de gemeente evenwel niet haalbaar om dit reeds voor deze inschrijvingsperiode in te voeren. Wat de afstandscriteria betreft pleit Dilbeek overigens voor een afbakening van een afstand binnen de gemeente- of gewestgrenzen. Heel wat van de Dilbeekse scholen liggen immers dicht bij de gemeentegrens.