Applaus voor schaalvergroting

JUSTITIE

De Hoge Raad voor Justitie juicht de invoering van grotere gerechtelijke arrondissementen toe.

Toch formuleert de Raad ook enkele bedenkingen ...