Blikvanger - BBI-topman noemt ACW-dossier belastingontwijking

Karel Anthonissen, het enfant terrible van de BBI

‘Het gaat om abnormale belastingontwijking, helder en duidelijk.' Karel Anthonissen, de gewestelijke directeur van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) in Gent, heeft zijn oordeel over het ACW-dossier al klaar. Hij geeft zijn mening in een opiniestuk in de meest recente uitgave van ‘t Scheldt, een rechts-populistisch schotschrift. Voor alle duidelijkheid, Anthonissen baseert zich voor zijn oordeel enkel op wat hij er in de pers over heeft gelezen. Want het dossier mag dan wel door de BBI onderzocht worden, het zijn de collega's van Anthonissen in Brussel die aan het uitspitten zijn of het ACW fiscaal in de fout is gegaan. Maar toch concludeert Anthonissen dat het ACW voor 25 miljoen euro aan belastingen ontweken heeft. Geen fraude, wél abnormale ontwijking.

Karel Anthonissen ziet zichzelf als een man met een missie (archiefbeeld 2011).
Karel Anthonissen ziet zichzelf als een man met een missie (archiefbeeld 2011). Filip Van Roe

De kern van zijn betoog is dat Sociaal Engagement, de ACW-vennootschap die de Dexia-winsten incasseerde, eigenlijk een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) had moeten zijn, maar geen coöperatieve vennootschap ...

Niet te missen