Norbert Bethune vindt dat de schuldbekentenis van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt over seksueel misbruik van patiënten van het ziekenhuis verder mocht gaan. De oud-priester treedt op als woordvoerder van de slachtoffers.

Het Sint-Andriesziekenhuis erkende dinsdag dat er in de jaren 80 'onaanvaardbare feiten' werden gepleegd door de toenmalige deken van Tielt, wijlen Leopold Lefebvre. 'Het is de eerste keer dat de directie toegeeft dat er feiten zijn gebeurd in de jaren 80 en dat de patiëntenlijsten konden worden ingekeken', zegt Norbert Bethune in een reactie.

De gewezen priester, die begin jaren 90 ontslagen werd door het ziekenhuis, vindt echter dat de schuldbekentenis verder mocht gaan. 'De directie spreekt over de feiten in de jaren tachtig, door wijlen deken Leopold Lefebvre, maar er zijn aanwijzingen dat er inbreuken waren tot 2003, of zelfs 2007.'

Dat niemand een klacht zou hebben ingediend, klopt volgens Bethune niet. 'Ik heb zelf het bewijs in handen van een aangetekende brief die ik heb verstuurd. Het kan niet kloppen dat de dader er niet over is aangesproken', zegt hij. Half februari diende Bethune bij de procureur des konings van Brugge nog een klacht in tegen de raad van bestuur van het ziekenhuis.

Bethune houdt voorlopig in beraad of hij al dan niet verdergaat met acties die hij op het getouw zette. Zo was hij van plan op 15 maart actie te voeren bij de opening van de nieuwe vleugel van het ziekenhuis.