De Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidzorg (FDGG), een werkgeversorganisatie die de Centra voor Geestelijke Gezondheidzorg overkoepelt, is streng voor het Eén-programma De Bleekweide. 'Onze eigen deontologische codes laten geen ruimte voor dergelijke 'kijk'zaken', schrijft ze in een persbericht.

De FDGG zegt zich genoodzaakt te voelen om - 'gezien de polemieken waarin dit programma ook de medewerkers van onze centra doet terecht komen' - haar bezorgdheid uit te drukken over 'De Bleekweide', waarin therapiesessies van minderjarigen te zien zijn.

De federatie benadrukt vooreerst dat het niet twijfelt aan de goede bedoelingen van de programmamakers en de VRT. 'De VRT zal wis en zeker al het nodige
gedaan hebben om de betrokken kinderen en ouders naar hun expliciete toestemming te vragen. Blijft dat de puur juridische aspecten van deze reportages ook hun recht hebben. Het is en blijft tot nader order onbetwistbaar een flagrante schending van het beroepsgeheim en dus een strafbaar feit', klinkt het streng.

Volgens de FDGG kan een therapeut door een patiënt niet ontslagen worden van het beroepsgeheim. 'Elke zorgverstrekker weet dit. Dit hoort ook zo te
blijven. Als Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg houden we dit strikt', zo staat er.

In het persbericht vraagt de federatie aan de overheid en aan de media om rekening te houden met de deontologische regels en 'de nodige, door de sector meerdere keren aangeboden richtlijnen te respecteren'.

'Wel nood aan meer openheid'

Voorts stelt de federatie dat er tegelijk nood is aan meer openheid over begeleiding, therapie, 'of hoe men dit geheel ook wil noemen'. Volgens de FDGG wordt in Vlaanderen slechts 1 op de 3 van de mensen die professionele hulp nodig hebben, bereikt. 'Er is nog veel werk en evolutie nodig om een maatschappelijk gedragen geestelijke gezondheidszorg te realiseren', klinkt het. 'Toch ontslaat ons dit niet van de plicht om dit op een deontologisch verantwoorde manier te doen.'

De FDGG wijst met name op 'de plicht van vergetelheid in het openbaar', de plicht om jongeren niet levenslang te laten achtervolgen door hun verleden.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig